26-09-2016 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Sandra Grenaae (A)

Lars Simonsen (B)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Lars Søndergaard (V)

Susanne Rasmussen (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Kim E. Jensen (O)

Charlotte Bie (V)