Nr.149 - Orientering om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnr.: 16/24697

 
Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale, Christian de Jonquiéres (C)

Beslutningstema

Orientering om forligspartiernes godkendelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og det videre forløb.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er senest orienteret om sagen på byrådsmødet den 24. november 2014.


Den 30. august 2016 godkendte forligskredsen bag nationalparkerne forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.


Baggrund

Godkendelsen er den foreløbige kulmination på 13 års arbejde med etablering af nationalparken, hvor byråd, landbrugsorganisationer, lodsejerrepræsentanter, grønne organisationer og aktive borgere har været involveret. Dermed får Nordsjælland den 5. og foreløbigt sidste nationalpark i Danmark.


Der har været flere forslag undervejs, og det forslag, der nu er godkendt af forligspartierne, blev fremsendt til ministeren i december 2014.


Forslaget adskiller sig fra de øvrige danske nationalparker ved, at der har været fuld frivillighed for lodsejere med jordtilliggende om at blive en del af parken. I alt er der ca. 200 lodsejere, der har ønsket at være med, heraf ca. 50 i Fredensborg kommune.


Fordi frivilligheden har været et krav fra forligspartierne, er forbindelserne mellem de store statsejede arealer visse steder meget smalle. Derfor har forligskredsen lagt vægt på, at nationalparken skal udvikle sig med tiden, så den bliver mere sammenhængende ved at flere lodsejere tilslutter sig. Forligspartierne peger på kommunernes rolle i den forbindelse.


Hvad sker der på kort sigt?

Forligspartiernes godkendelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil blive markeret for de implicerede parter.  Der vil blive taget stilling til form og indhold heraf på møde i september.


Hvad sker derpå langt sigt?

Efter forligspartiernes godkendelse udarbejder Naturstyrelsen en bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som beskriver formål og afgrænsning samt sætter mål for parkens udvikling. Desuden etableres en nationalparkfond, som skal sikre nationalparkens udvikling og ledes af en bestyrelse, som Miljøministeren udpeger.


Det forventes, at nationalparken bliver indviet i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Intet særskilt

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag