Nr.139 - Godkendelse af dagsordenen

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale, Christian de Jonquiéres (C)

Beslutning i Byrådet den 31-10-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Christian de Jonquiéres (C) var fraværende. Thomas von Jessen (C) var indkaldt som stedfortræder.


Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale) var fraværende. Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder.