Nr.161 - Borgerrettede takster 2017

Sagsnr.: 16/16862

 
Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2017 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Taksterne i de vedlagte oversigter (bilag 1 og 2) indeholder både beregnede takster og udmeldte takster.

 

Fritids- og idrætsudvalget har behandlet taksterne for Nivå Havn, på deres møde den 3. november 2016 og indstiller taksterne som de fremgår af bilagene.

 

På forældrebetalingen for daginstitutionerne er der sket en ændring af takstgrundlaget, som følge af budgetvedtagelsen 2017.

 

Herudover er der udarbejdet 2 beregninger på forældrebetalingen. Årsagen hertil er, at takstsagen er afhængig af beslutningen om en evt. videreførelse af ordningen om mere pædagogisk personale i dagtilbud som behandles i tidligere sag på dagsordenen om ”Implementeringsplan for Budget 2017-2020”. 

 

Beregningen i bilag 1 er således inkl. de ekstra midler til videreførelse af ordningen om mere pædagogisk personale i dagtilbud og beregningen i bilag 2 er ekskl. de ekstra midler til videreførelse af ordningen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne for daginstitutionsområdet vil blive omdelt i institutionerne, samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ligesom nogle af taksterne vil blive offentliggjort i Lokalavisen Ugenyt i januar måned 2017.

Indstilling

  1. At de borgerrettede takster for 2017 vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.