Nr.159 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Wulff (V), Hans Nissen (A), Charlotte Sander (A)

Beslutning i Byrådet den 21-11-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Hanne Berg (F) trak sag 160 vedr. Langstrup Mose, hvorfor sagen blev taget af byrådets dagsorden.


Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.


Charlotte Sander (A) var fraværende, hvorfor Benn G. Vestergaard (A) var i indkaldt som stedfortræder.              


Carsten Wulff (V) var fraværende.