Nr.32 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Byrådet den 29-03-2016

Dagsordenen blev godkendt. Carsten Wulff (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) deltog som stedfortræder. Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende, hvorfor Allan Borgstrøm (V) deltog som stedfortræder.