Nr.83 - Revideret beskæftigelsespolitik

Sagsnr.: 16/2526

 
Rasmus Østrup Møller (A)

Beslutningstema

Udvalget vedtog på et møde den 10. februar, at den nuværende beskæftigelsespolitik skal revideres. Udvalget skal derfor tage stilling til, om den reviderede beskæftigelsespolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 10. februar blev det på opfordring af administrationen besluttet, at der er behov for at revidere den nuværende beskæftigelsespolitik. Den nuværende beskæftigelsespolitik blev vedtaget i byrådet i juni 2014. Grundet beskæftigelsesreformen og senest refusionsreformen har fokus i indsatsen ændret sig, og der er derfor behov for, at politikken revideres i forhold til disse ændringer. Hertil kommer behovet for tilpasning af en række strategier, som blev vedtaget af udvalget i 2014 og starten af 2015. Denne tilpasning vil dog først ske efter vedtagelsen af politikken.


Overordnet er der i Fredensborg Kommune tre formål med en aktiv og individuel beskæftigelsesindsats:


  1. Kommunen skal arbejde for, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har behov for,
  2. Kommunen skal støtte borgere i at fastholde deres job,
  3. Kommunen skal hjælpe ledige til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsespolitikken i Fredensborg Kommune skitserer Byrådets overordnede standpunkter på beskæftigelsesområdet. Målgruppen for politikken er både medarbejdere, borgere og lokale virksomheder i kommunen.


Med refusionsreformen skærpes fokus til primært at være rettet mod at reducere borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Omlægningen af refusionssatserne betyder, at kommunen modtager den samme refusionsprocent uafhængigt af ydelsestypen.


Beskæftigelsespolitikken består af fem politiske standpunkter:


  • Fredensborg Kommune arbejder for at få landets laveste ungdomsarbejdsløshed
  • Fredensborg Kommune gør en indsats over for ledige, der er i fare for at blive langtidsledige
  • Fredensborg Kommune har tæt dialog og kontakt med lokale virksomheder
  • Fredensborg Kommune har en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Fredensborg Kommune arbejder for at øge arbejdsudbuddet.

Standpunkterne er et udtryk for, hvilke målsætninger kommunen har for beskæftigelsesindsatsen, og hvordan indsatsen tilrettelægges i hverdagen. Under hvert standpunkt er der i selve politikken formuleret en række indsatser, der viser, hvordan standpunktet kan realiseres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udvalget godkender udkastet til beskæftigelsespolitikken, og videresender den til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 13-04-2016

Godkendt med de faldne bemærkninger. Politikken videresendes med mindre rettelser til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.


Økonomiudvalget opfordrer til en udvidet kontaktflade til de omkringliggende kommuner og virksomheder.

Beslutning i Byrådet den 30-05-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.