Nr.71 - Godkendelse af dagsordenen

Rasmus Østrup Møller (A)

Beslutning i Byrådet den 30-05-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Rasmus Østrup Møller (A) var fraværende. Dorte Beyer var indkaldt som stedfortræder.