Nr.91 - Program og materialer til budgetseminar i august

Sagsnr.: 16/7351

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomiudvalg og byråd skal godkende program og materialer til budgetseminariet i august samt godkende at processen forud for aprilseminariet gentages til augustseminariet.

Sagsfremstilling og økonomi

Program

Programmet til byrådets andet budgetseminar i august er et 2-dages seminar, der lægger op til et arbejdsseminar med fokus på politiske forhandlinger.

 

Første dag påbegyndes med at rammerne sættes, hvorefter de politiske drøftelser påbegyndes efter frokost med partigruppe- og plenumdrøftelser. På anden-dagen vil forhandlingerne påbegyndes i forhandlingskredsen.

 

Programmet indeholder - efter politisk ønske - et oplæg om ”Effekten af konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver”. Et sådant oplæg kunne med fordel flyttes til en temadrøftelse i økonomiudvalget for på budgetseminariet at fastholde fokus på vedtagelsen af budget 2017-2020.

 

I forbindelse med borgmesterens rammesætning af forhandlingerne medfølger en tidsplan for de kommende forhandlingsmøder for budget 2017.

 

 

Materialer

Til budgetseminariet den 26.-27. august har byrådet bestilt et sparekatalog, som vil være en del af budgetmappen. Herudover vil materialet på sædvanligvis bestå af administrationens 2. budgetvurdering samt baggrundsnotater, som beskriver de enkelte udfordringer. Partispørgsmål og svar ligesom fagudvalgenes sager, der er oversendt til budgetprocessen, vil være en del af materialet.

 

 

Proces op til budgetseminariet

Som noget nyt har partierne forud for aprilseminariet i år haft mulighed for at booke møder med Center for Økonomi, Løn og Indkøb (to uger forud for april seminariet) og få afklaring på eventuelle spørgsmål. To partier bød ind på møder forud for aprilseminariet, hvoraf kun det ene møde blev afholdt.

 

Materialet er mere omfangsrigt til seminariet i august og det foreslås derfor at processen gentages i august, idet partierne eller partigrupper i ugen op til budgetseminariet kan booke møder med Center for Økonomi, Løn og Indkøb og få afklaret eventuelle spørgsmål. Hermed fås et mere retvisende billede af om byrådet med denne tilgang får en bedre mulighed for at få stillet spørgsmål til budgetmaterialet.

 

Vurdering af denne proces vil indgå i økonomiudvalgets samlede evaluering af budgetprocessen 2017-2020.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At programmet godkendes
  2. At materialelisten godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler administrationens indstillinger således, at forhandlingsmøderne er fastsat til:


Lørdag den 27. august 2016 kl. 10.15.


Søndag den 4. september 2016 kl. 17.00.


Onsdag den 7. september 2016 kl. 19.00.


Søndag den 11. september 2016 kl. 8.30.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.