Nr.90 - Forslag fra Borgernes Stemme om fordeling af flygtninge i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/8852

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Borgernes Stemme har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden. Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 29. februar 2016, hvor det blev besluttet, at sagen skal behandles i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Sagen blev behandlet på mødet i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 13. april 2016. Borgernes Stemme har anmodet om, at sagen igen behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

”Når flygtningen fordeles på kommuner i Danmark, anvendes en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til, hvor stor en andel af kommunens borgere, der ikke er af dansk oprindelse. Kommuner med en stor andel modtager færre flygtninge. Borgernes Stemme anser dette for en hensigtsmæssig metode, idet den, i overensstemmelse med al erfaring på området, øger sandsynligheden for en mere vellykket integration. Tankegangen bør derfor også anvendes, når flygtninge skal fordeles indenfor den enkelte kommune. Ifølge kommunens analyserapport, der ligger til grund for den strategiplan, som i øjeblikket drøftes i kommunalbestyrelsen, er andelen af borgere i 2014, der ikke er af dansk oprindelse, 22% i Kokkedal, 20% i Nivå, 11% i Humlebæk, landdistrikterne 10% og kun 6% i Fredensborg. Siden 2009 er andelen steget 4% (enheder) i Kokkedal, 1% i Nivå, ca. 3% i landdistrikterne, medens den er uændret i Humlebæk og Fredensborg.

 

På denne baggrund bør Kokkedal og Nivå fritages for at modtage flygtninge, således at primært Fredensborg samt Humlebæk og landdistrikterne alene modtager kommunens flygtninge. Nivå og Kokkedal har allerede gennem årene modtaget et stort antal flygtninge og indvandrere og har tilsvarende kæmpet med integrations udfordringer i disse år. Den foreslåede fordeling vil derfor ikke blot være den mest hensigtsmæssige men også den mest rimelige.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 13-04-2016

Udvalget bemærker at visse belastede områder idag via lovgivningen er undtaget for placering af flygtninge. Det tilstræbes at der sker en fordeling i hele kommunen hvilket fremgår af bilag til sagen. Udvalget følger udviklingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Sagen blev drøftet.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Byrådet drøftede sagen.


Byrådet godkendte Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Thomas von Jessen (C), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Nicholas Just Villadsen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F))