Nr.103 - Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg 2016

Sagsnr.: 16/13955

 
Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2016

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af ny lovgivning er der behov for en justering af kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg.Den største ændring består i at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65-79 år, som er i særlig risiko for at få fysiske, psykiske og sociale problemer i eget hjem. Borgere som er i særlig risiko er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens håndbog til kommuner (Se bilag 2)


Kvalitetsstandarden har været til høring i Forebyggelsesrådet og Seniorrådet. Administrationen har, i den udstrækning det har været muligt, indarbejdet en del af disse forslag til ændringer, i kvalitetsstandarden.


Årsrapporten for de forebyggende hjemmebesøg 2015 samt de forebyggendes hjemmebesøgs mål for 2016 er ligeledes vedhæftet denne sag. (Se bilag 4)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At kvalitetsstandarden godkendes

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Kvalitetsstandarden anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2016

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 20-06-2016

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.