Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Tinne Borch Jacobsen (V), Hossein Armandi (D)

Beslutning i Byrådet den 25-01-2016

Dagsordenen blev godkendt. Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Hossein Armandi (D) var fraværende. Jakob Krogmann (I) var indkaldt som stedfortræder.