Nr.20 - Forslag fra Borgernes Stemme om fordeling af flygtninge i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/4280

 
Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutningstema

Borgernes Stemme har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Når flygtningen fordeles på kommuner i Danmark, anvendes en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til, hvor stor en andel af kommunens borgere, der ikke er af dansk oprindelse. Kommuner med en stor andel modtager færre flygtninge. Borgernes Stemme anser dette for en hensigtsmæssig metode, idet den, i overensstemmelse med al erfaring på området, øger sandsynligheden for en mere vellykket integration. Tankegangen bør derfor også anvendes, når flygtninge skal fordeles indenfor den enkelte kommune. Ifølge kommunens analyserapport, der ligger til grund for den strategiplan, som i øjeblikket drøftes i kommunalbestyrelsen, er andelen af borgere i 2014, der ikke er af dansk oprindelse, 22% i Kokkedal, 20% i Nivå, 11% i Humlebæk, landdistrikterne 10% og kun 6% i Fredensborg. Siden 2009 er andelen steget 4% (enheder) i Kokkedal, 1% i Nivå, ca. 3% i landdistrikterne, medens den er uændret i Humlebæk og Fredensborg.

 

På denne baggrund bør Kokkedal og Nivå fritages for at modtage flygtninge, således at primært Fredensborg samt Humlebæk og landdistrikterne alene modtager kommunens flygtninge. Nivå og Kokkedal har allerede gennem årene modtaget et stort antal flygtninge og indvandrere og har tilsvarende kæmpet med integrations udfordringer i disse år. Den foreslåede fordeling vil derfor ikke blot være den mest hensigtsmæssige men også den mest rimelige.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.