Nr.19 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Bie (V)

Beslutning i Byrådet den 29-02-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Charlotte Bie (V) havde afbud, hvorfor Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder.


Bo Hilsted (A) havde afbud, hvor Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.


Ergin Øzer (A) havde afbud.


Rasmus Østrup Møller (A) var fraværende under pkt. 19