Nr.201 - Sager behandlet på lukket møde

Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Sag nr. 202: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrelsesgodkendelse.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Godkender administrationens indstilling.