Nr.192 - Godkendelse af anlægsregnskab - Udearealer v Baunebjerg Humlebæk Skole

Sagsnr.: 10/6964

 
Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Fremlæggelse af  anlægsregnskab – Udearealer Baunebjerg Humlebæk Skole.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102088 – Udearealer v Baunebjerg Humlebæk Skole afsluttes med regnskab 2016.


 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Rådighedsbeløb i alt

3.500.000

0

3.500.000

Afholdte udgifter i alt

3.361.017

0

3.361.017

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

138.983

0

138.983


Som det fremgår af tabellen afsluttes regnskabet med et mindreforbrug på 138.983 kr.

Projektet omfatter en genopretning af udearealerne omkring Humlebæk Skole, herunder: 

Renovering og ny etablering af udearealer med opholds og legeområder ved skolen

Bevilling

Prioriteringen af mindreforbruget på 138.983 kr. behandles i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016, nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-12-2016


Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.