Nr.182 - Finansiering af lommepengeprojekt

Sagsnr.: 16/33754

 
Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag fra budgetforligskredsen for 2017-2020 om finansiering af lommepengeprojekt på 350.000 kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats har i 2016 to gange haft sager på om forslag til en kommunalt forankret indsats vedr. lommepengejob og fritidsjobvejledning. På mødet den 15. september 2016 blev et konkret forslag drøftet, og det blev protokolleret, at:
Udvalget foreslår, at Borgmesteren tager sagen op i budgetforligskredsen.


Administrationen har med erfaring fra et projekt finansieret af ministerielle midler i årene 2014 til 2016 i de almene boligområder i Nivå estimeret de årlige udgifter til lommepengeindsatsen til 700.000 kr. De 500.000 kr. som løn til en fritidsjobformidler og 200.000 kr. til lønmidler til ca. 25 unge.


 

Indsatsen består af tre overordnede aktiviteter:


1. Lommepengejob

Lommepengejob er praktiske øvelser i at kunne varetage et fritidsjob. De unge udfører mindre arbejdsopgaver så som oprydning, mindre renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, legepatrulje for børn osv.


2. Fritidsjobvejledning

Gennem fritidsjobvejledning får den unge støtte til at skrive CV og ansøgninger, hjælp til at kontakte en virksomhed og træning i at gå til jobsamtale. Fritidsjobvejlederen hjælper med at finde ledige stillinger og med at etablere kontakt til relevante lokale virksomheder.

3. Fastholdelse og mentorstøtte

Erfaringerne fra Nivå er, at det er en tidskrævende opgave at arbejde med målgruppen, der ofte har udfordringer både socialt og personligt. For at lykkes med at klargøre den unge til at kunne varetage et fritidsjob, kræver det en håndholdt indsats, hvor en medarbejder superviserer den unge tæt.


Det er administrationens vurdering, at der i 2017 kan gennemføres en ordning i samarbejde med de boligsociale helhedsplaner, som betyder, den kommunale indsats kan holdes inden for en ramme på 350.000 kr.  

 

På den baggrund foreslår Borgmesteren, at der af driftsreserven finansieres 350.000 kr. til en reduceret lommepenge- og fritidsjobindsats i 2017.

Bevilling

1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

2020

Politikområde 7

0

350

0

0

0

Driftsreserven (politikområde 17)

0

-350

0

0

0

I alt

0

0

0

0

0

+ for merudgift/- for mindreudgift

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Borgmesteren foreslår, at der af driftsreserven finansieres 350.000 kr. til lommepenge- og fritidsjobindsats i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefaler borgmesterens indstilling. Økonomiudvalget anmoder om en evaluering efteråret 2017.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.