Nr.178 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Egedal (V), Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet den 19-12-2016

Dagsordenen blev godkendt.


For så vidt angår sag 179 foreslog borgmesteren, at sagen genoptages i byrådet til februar 2017, idet byrådet ønsker at afvente behandlingen på det kommende møde i den nedsatte følgegruppe den 31.1.2017 samt på det efterfølgende møde i Plan-, Miljø og Klimaudvalget i februar 2017.


Der blev stemt om forslaget:


For: 20 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Sandra Grenaae (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Christian de Jonquiéres (C), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 6 (Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Liste B stemte imod, idet de ønsker en afgørelse af sagen på byrådsmødet, ide de finder, at sagen er tilstrækkelig oplyst.


Liste F og Ø stemte imod af hensyn til de omgivende naboer og det omkringliggende miljø, og ønsker derfor sagen afgjort på byrådsmødet.