19-12-2016 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Knud Løkke Rasmussen, Frie Liberale

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Susanne Rasmussen (V)

Allan Borgstrøm (V)

Sandra Grenaae (A)

Afbud

Hans Nissen (A)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)