Nr.58 - Godkendelse af dagsordenen

Helle Abild Hansen (I), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V)

Beslutning i Byrådet den 25-04-2016

Dagsordenen blev godkendt.


Carsten Wulff (V) var fraværende, hvorfor Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder.


Helle Abild Hansen (I) var fraværende, hvorfor Nicholas Just Villadsen (I) deltog som stedfortræder.


Charlotte Bie (V) var fraværende under punkterne 58-62.

Thomas Elgaard (V) var fraværende under punkterne 67-70.