Nr.118 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Thomas Bak (V)

Beslutning i Byrådet den 14-09-2015Carsten Wulff (V) var fraværende.  Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder. Thomas Bak (V) var fraværende. Allan Borgstrøm (V) var indkaldt som stedfortræder. Charlotte Bie (V) var fraværende. Preben Goth (V) var indkaldt som stedfortræder.Dagsorden blev godkendt.