Nr.124 - CPH Film Fund - Ansøgning om støtte

Sagsnr.: 15/26370

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om støtte til CPH Film Fund.

Sagsfremstilling og økonomi

CPH Film Fund har ved brev af 25. august 2015 til borgmesteren ansøgt om et tilskud på 100.000 kr. pr. år i årene 2016-2018 til filmproduktion i hovedstadsområdet.


Copenhagen Film Fund oplyser i ansøgningen, at fonden blev etableret i 2013 af en del private aktører og brancheorganisationer indenfor film- og tv-branchen i DK samt 8 hovedstadskommuner med København og Region H som de største bidragsydere. Fonden blev skabt med det formål at skabe vækst, beskæftigelse og synlighed til regionen gennem investeringer i større udenlandske og danske film og tv-produktioner.


Fondens investeringer i den første periode fra 2013 til 2015 har været medvirkende til at tiltrække serier som Wallander, Broen sæson III og den internationale spillefilm ’The Danish Girl’. Ligeledes har Fondens investeringer også medvirket til, at animationsselskabet Nørlum har etableret sig i København. Fonden vurderer, at man med udgangspunkt i en investeringskapital på Dkk 30 mio., i perioden har tiltrukket og investeret i danske og internationale produktioner med en samlet værditilvækst på 170 mio. (BNI-bidrag) og 300 årsværk (fuldtidsbeskæftiget) til følge.

Fonden medvirker dermed til at skabe vækst og beskæftigelse i

hovedstadsregionen.


Fonden ønsker at øge finansieringen for årene 2016-2018 og har derfor henvendt sig til bl.a. Fredensborg Kommune med ønske om et tilskud på 100.000 kr. årligt i 3 år. Fonden arbejder for et finansieringsgrundlag på 30 mio. kr. årligt i de tre år, eller 90 mio. kr. i alt.


Fredensborg Kommune har i 2014 ydet 1 mio. kr. i støtte til produktion af filmen ”Familien Jul”. Byrådet har i maj 2015 givet afslag på støtte til ”Familien Jul 2”.


Der er ikke afsat budget til tilskud til filmproduktion.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

CPHFF Ansøgning (132322/15)

CPHFF Finansiering og Drift (132329/15)

CPHFF Strategi 2016 (132328/15)

CPHFF Effekter (132326/15)

CPHFF Effekter 2013-15 (132325/15)

Indstilling

  1. At der gives afslag på ansøgningen om støtte til CPH Film Fund.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Anbefaler administrationens indstilling.


Thomas Bak (V) anbefaler, at der afsøges en fælles kommunal holdning til spørgsmålet i Region Hovedstaden.


For stemte: 1 Thomas Bak (V)


Imod stemte: 10 Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste O, Thomas Elgaard (V) og Liste Ø.


Forslaget faldt dermed.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.