Nr.123 - Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening søger om en forlængelse af lejeaftalen vedr. gymnastiksalen i Egedalshallen

Sagsnr.: 15/25113

 
Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en forlængelse af den eksisterende lejeaftale mellem Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening og kommunen vedr. leje af gymnastiksalen i Egedalshallen.

Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening har den 13. august 2015 søgt om en forlængelse af lejeaftalen vedr. gymnastiksalen i Egedalshallen for endnu en perioden på ca. 1 år til foreningens fredagsaktiviteter.


Foreningen ønsker lejeaftalen forlænget fra 1. oktober 2015 til 31.12.2016, der omfatter leje af gymnastiksalen i Egedalshallen 1½ time om fredagen i tidsrummet kl. 12.45 – 14.15 i sommerperioden og i tidsrummet kl. 11.45-13.15 i vinterperioden.


Ved foreningens fredagsaktiviteter deltager ca. 100 – 150 personer og foreningen oplyser, at denne aktivitet til dato har foregået uproblematisk i forhold til andre brugere af Egedalshallen.


Foreningen oplyser, at der fortsat arbejdes for at finde en permanent løsning i forhold til foreningens udfordringer med hensyn til lokaler, samt at foreningen er i dialog med kommunen om mulige byggegrunde til et nyt kulturhus.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der i ansøgningen fortsat er tale om fredagsaktiviteter i regi af foreningen, der må betragtes som egentlige kirkelige handlinger.


Administrationen bemærker, at udvalget på mødet den 10. september 2014 lagde vægt på, at foreningen hurtigst muligt selv finder en permanent løsning for egne lokaler til foreningens aktiviteter.


Administrationen bemærker, at lejeprisen fortsat er 250 kr. pr. time, og at lejen er fastsat ud fra lejeprisen af sale i andre sammenlignelige kommuner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Lejeindtægten vil årligt være 19.500 kr. ved en udlejepris på 250 kr. pr. time i 1½ time pr. uge i 52 uger.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Kommunikation

Ansøger modtager besked om udvalgets afgørelse

Indstilling

  1. At lejeaftalen vedr. gymnastiksalen i Egedalshallen mellem Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening og kommunen forlænges frem til 31. december 2016.
  2. At der for leje af gymnastiksalen i Egedalshallen opkræves en udlejepris på 250 kr. pr. time.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-09-2015

Vedtog at forlænge lejeaftalen vedr. gymnastiksalen i Egedalshallen mellem Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening og kommunen frem til 1. maj 2016 og vedtog, at lejen for gymnastiksalen i Egedalshallen opkræves med 250 kr. pr. time.


Flemming Rømer (O) stemte imod, idet han ønsker at fastholde lejekontraktens udløb pr. 1. oktober 2015.


Flemming Rømer (O) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Godkendte Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling efter afstemning.


For stemte 22: Liste A, Liste B, Christian de Jonquiéres (C), Liste D, Liste F, Liste V og Liste Ø.


Imod stemte 5: Ulla Hardy-Hansen (c), Flemming Rømer (O) og Kim E. Jensen (O), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I)