Nr.120 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Wulff (V), Ergin Øzer (A)

Beslutning i Byrådet den 05-10-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Ergin Øzer (A) var fraværende. Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.


Carsten Wulff (V) var fraværende. Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.