Nr.149 - Sager behandlet på lukket møde

Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Sag nr. 150 ”Besættelse af stillingen som direktør”.

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Sag nr. 150 ”Besættelse af stillingen som direktør”

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.