Nr.139 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C), Hans Nissen (A), Thomas Bak (V), Pia Bødtker (A)

Beslutning i Byrådet den 26-10-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Thomas Bak (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder. Dorte Beyer måtte dog forlade mødet.


Pia Bødkter (A) var fraværende, hvorfor Henriette Stein (A) var indkaldt som stedfortræder.


Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende, hvorfor Thomas von Jessen (C) var indkaldt som stedfortræder.