Nr.151 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Byrådet den 23-11-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Lars Søndergaard (V) var fraværende. Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Charlotte Sander (A) var fraværende. Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.


Bo Hilsted (A) var fraværende. Benn G. Vestergaard (A) var indkaldt som stedfortræder.