Nr.54 - Sager behandlet på lukket møde

Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 55 ”Salg af Niverødgården 2”

 

Sag nr. 56 ”Udtalelse til Statsforvaltningen om skolebefordring”