Nr.44 - Ansøgning om kommunal støtte til præsentationsfilm og Familien Jul 2

Sagsnr.: 15/8275

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Fredensborg Kommune skal give økonomisk støtte til produktionen af en præsentationsfilm om Fredensborg Kommune. Filmen skal fungere som bonusmateriale i forbindelse med DVD-udgivelsen til efteråret af familiefilmen Familien Jul, der havde biografpremiere sidste år og blev optaget i Fredensborg Kommune.


Økonomiudvalget skal endvidere tage stillingen til, hvorvidt Fredensborg Kommune skal give økonomisk støtte til produktionen af familiefilmen Familien Jul – I Nissernes Land. Filmen skal efter planen optages i 2016 i blandt andet Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune gav i 2014 økonomisk støtte på 1 million kroner til produktionen af familiefilmen Familien Jul, og kommunen gennemførte sideløbende et samarbejde med Pixy Film omkring markedsføring og kommunikation i forbindelse med filmen.


Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om kommunal støtte fra producent Thomas Lydholm fra Pixy Film, der stod bag den første film (se Bilag 1: Ansøgning fra Pixy Film).


Det drejer sig om en præsentationsfilm om Fredensborg Kommune, som skal bruges som bonusmateriale, når sidste års Familien Jul-film skal udgives på DVD til efteråret. Samt en ny spillefilm Familien Jul – I Nissernes land.


Præsentationsfilm om Fredensborg Kommune:

Præsentationsfilmen skal være en del af bonusmaterialet på den kommende DVD-udgivelse af den første Familien Jul-film. I ansøgningen fra Pixy Film fremgår det, at det primære fokus vil være på at præsentere kommunen for potentielle nye borgere. Filmen skal indeholde 3-5 emner, som kommunen vælger at fokusere på (fx skole, klima, fritidsfaciliteter etc.). Filmen skal bestå af klip fra den første Familien Jul, evt. backstage-materiale, kombineret med de valgte indslag om kommunen – fx præsenteret af byrådsmedlemmer.


Filmen vil være af en varighed på 20 min. – alternativt 4 x 5 min., hvis den splittes op i hvert emne. Fredensborg Kommune får retten til at bruge filmen på alle de platforme, som kommunen finder relevant – eller som en selvstændig præsentations-DVD til nye borgere. Pixi Film står for hele produktionen og færdiggørelsen af filmen. Dog har Fredensborg Kommune retten til at godkende manuskriptet til filmen – inden optagelserne går i gang.


Pixy Film søger om 600.000 kroner i finansieringsstøtte fra Fredensborg Kommune. Dette forventes af svare til filmens budget – inkl. clearing af diverse rettigheder.


Det er administrationens vurdering, at et nyt samarbejde med Pixy Film om en præsentationsfilm om Fredensborg Kommune, som bonusmateriale til den kommende udgivelse af Familien Jul på DVD, vil have begrænset værdi i forhold til at nå nye målgrupper. Målgruppen for Familien Jul var børn i alderen 6-10 år – og deres forældre. Og en præsentationsfilm om kommunen som bonusmateriale i DVD-udgivelsen, vil derfor primært ramme samme begrænsede målgruppe.


Det er også administrationens vurdering, at selvom salget af den kommende DVD måske går godt, er der ingen garanti for, at forældrene sætter sig sammen med børnene i sofaen og ser filmen. Det er også administrationens vurdering, at sandsynligheden for at forældrene både ser filmen sammen med børnene – og vælger at se bonusmaterialet er lille.


Det er endvidere administrationens vurdering, at det er svært for kommunen efterfølgende at bruge en præsentationsfilm med klip fra en nissefilm i andre sammenhænge. Fx i forbindelse med evt. branding af kommunen i forlængelse af strategiarbejdet med Fremtidens Fredensborg Kommune.


Samlet set er det derfor administrationens vurdering, at PR- og brandingværdien for kommunen ved at give 600.000 kroner i støtte til præsentationsfilmen er for lille. Det er administrationens vurdering, at man, ved at vælge et andet koncept, vil kunne få en mere brugbar og værdifuld præsentationsfilm for kommunen – målt på branding og PR – for et tilsvarende beløb. 


Derfor er det administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget beslutter ikke at give støtte til en præsentationsfilm om Fredensborg Kommune som beskrevet i ansøgningen.


Familien Jul – I Nissernes land:

Som det fremgår af ansøgningen fra Pixy Film er manuskriptet til en ny Familien Jul-film allerede i gang med at blive skrevet. Det er planen, at filmen skal udvikles færdig og finansieres i indeværende år og indspilles og klippes i starten af 2016, således at filmen kan være klar til premiere i de danske biografer i julen 2016.


Filmen forventes at bruge samme filmiske set up som i den første, med brug af samme skuespilere og handlingen foregår i det samme filmiske univers. Handlingen vil tage sin begyndelse og slutte på locations i Fredensborg Kommune – fx skolen, familiens hjem og torvet. Der vil endvidere være helikopter-optagelser af fx Fredensborg Slot og Humlebæk Skole. Fredensborg Kommune vil blive krediteres på samme niveau på filmens fortekster som tilfældet var i den første film.


Pixy Film søger om 600.000 kroner i finansieringsstøtte fra Fredensborg Kommune.


I forhold til et fornyet samarbejde med Pixy Film om Familien Jul – I Nissernes land er det administrationens vurdering, at det givetvis vil kunne sikre kommunen en del positiv presseomtale, såfremt nye PR- og kommunikationstiltag iværksættes i samarbejde med Pixy Film.


Økonomiudvalget fik i januar 2015 en orienteringssag om den foreløbige effekt af PR- og kommunikationsindsatsen i forbindelse med den første Familien Jul-film. I sagen fremgik det, at Familien Jul blev rost af et bredt korps af anmeldere og blev set af over 160.000 biografgængere over hele landet. Filmen blev således en publikumsmæssig succes og Fredensborg Kommune fremstod positivt i filmen. 


Formålet med kommunens økonomiske støtte var, at filmen kunne være med til at brande kommunen som en attraktiv kommune at bo i – ikke mindst for børnefamilier.


I orienteringssagen i januar 2015 fremgik det, at reklameværdien af presseomtalen af Fredensborg Kommune i forbindelse med filmen er blevet mål til ca. 1,6 mio. kroner – hvilket altså er mere end det beløb på 1 mio. kroner, som kommunen valgte at støtte filmen med i sin tid. 


Det er administrationens vurdering, at det er usikkert, hvilken merværdi kommunen vil få ved at investere i endnu en Familien Jul-film.

Målgruppen er den samme som i den første film – hvilket er børn i alderen 6-10 år – med forældre. Administrationen vurderer derfor, at filmen vil få svært ved at tiltrække væsentligt flere biografgængere end den første film – og det er usikkert, hvor stor en del, der vil være nye i forhold til den første film.


I forhold til den forventede pressedækning, så formodes nyhedens interesse at blive på et lavere niveau – i forhold til den første film. Det er ikke længere så stor en historie, hvis kommunen støtter endnu en Familien Jul-film, for det har kommunen allerede gjort en gang før. Det vil derfor være sværere denne gang for kommunen og Pixy Film at gøre medierne interesseret i historien om, hvorfor kommunen støtter en spillefilm.


Endelig er PR- og brandingværdien for Fredensborg Kommune i forbindelse med en julefilm begrænset til primært at være tiden op til og omkring jul.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget beslutter ikke at give 600.000 kroner i støtte til en præsentationsfilm om Fredensborg Kommune som beskrevet i ansøgningen fra Pixy Film.

  1. At Økonomiudvalget drøfter hvorvidt Fredensborg Kommune skal støtte produktionen af Familien Jul – I Nissernes land med 600.000 kroner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

For så vidt angår indstillingens punkt 1 anbefaler økonomiudvalget administrationens indstilling. For så vidt angår indstillingens punkt 2 anbefaler økonomiudvalget, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.