Nr.37 - Forslag fra Hossein Armandi og Knud Løkke Rasmussen om at iværksætte en antiradikaliseringskampagne efter Århus-modellen

Sagsnr.: 15/8400

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Hossein Armandi (D) og Knud Løkke Rasmussen (UP) har anmodet om at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Med baggrund i terrorangrebet i København og det faktum, at det igen er blevet dokumenteret, at den yderligtgående islamistiske bevægelse Hizb ut-Tahrir er stærkt repræsenteret i Nivå og Kokkedal, ønsker byrådet, at der bliver iværksat en antiradikaliseringskampagne efter Aarhus-modellen.

 

Kendetegnende for terroristen i København var, at der var tale om et menneske, der var blevet følelsesmæssigt afstumpet via sin dagligdag i bandemiljøet og efterfølgende religiøst radikaliseret i et miljø, hvor der blandt andre indgik medlemmer af Hizb ut-Tahrir.

 

Begge ingredienser i denne sprængfarlige cocktail er desværre til stede i vores kommune. Derfor ønsker byrådet, at kommunen i samarbejde med politi og andre relevante myndigheder laver en målrettet indsats rettet mod kommunens folkeskoleelever fra 4. klassetrin og opad.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Sagen sendes til behandling i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-05-2015

Udvalget drøftede sagen.


Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at administrationen udarbejder et oplæg til et kommende møde.