Nr.36 - Valg af formand for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats

Sagsnr.: 15/10245

 
Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge ny formand for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 27. januar 2014 at nedsætte et udvalg for byrum og boligsocial indsats. Udvalget er nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4. Ifølge kommissoriet for udvalget udpeger Byrådet udvalgets formand og næstformand.


Det fremgår af konstitueringsaftalen, at posten som formand i udvalget besættes af Venstres gruppe i Byrådet. Som følge af at den hidtidige formand, Knud Løkke Rasmussen er udtrådt af Venstres gruppe i Byrådet, har Venstres gruppe anmodet om, at der foretages nyvalg til posten som formand for Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats. Venstres gruppe har indstillet, at Byrådet vælger Lars Søndergaard som ny formand for udvalget med virkning fra 1. april 2015.

Bevilling

Hvervet som formand for Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats vederlægges med 20.082 kr. årligt.


Efter vederlagsbekendtgørelsen § 11 udbetales der ikke efterløn til den fratrædende formand for et § 17, stk. 4. udvalg.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Knud Løkke Rasmussen (UP) fratræder som formand for udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, og at Lars Søndergaard (V) vælges som ny formand for udvalget. Valget har virkning fra 1. april 2015.

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Byrådet godkendte indstillingen.