Nr.35 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Byrådet den 30-03-2015

Dagsordenen blev godkendt. Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Lars Søndergaard (V) var fraværende.