Nr.83 - Sager behandlet på lukket mødet

Tinne Borch Jacobsen (V), Hanne Berg (F), Kristian Hegaard (B), Lars Søndergaard (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 84 ”Eventuel salg af areal til Fredensborg Affald A/S”

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Sag nr. 84 ”Eventuel salg af areal til Fredensborg Affald A/S”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.