Nr.80 - Orientering om status for samarbejde om Nordsjællands Infrastruktur

Sagsnr.: 15/566

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Orientering om folder udgivet af borgmestersamarbejdet om Infrastruktur i Nordsjælland. Folderen sammenfatter analyser og præsenterer fælles prioritering af projekter.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget blev senest orienteret om sagen på møde den 19. januar 2015. Udvalget for Infrastruktur og Trafik er blevet orienteret om sagen på flere møder. Senest den 15. januar 2015.


Som der er informeret om tidligere, har Fredensborg Kommune i samarbejde med de fem andre nordsjællandske kommuner - Helsingør, Frederikssund, Hillerød, Gribskov og Halsnæs kommuner - fået lavet en analyse vedrørende den nordsjællandske infrastruktur.


Analysen er nu færdiggjort og der er trykt en folder, som redegør for de seks kommuners synspunkter, herunder de tre infrastrukturprojekter, som kommunerne ønsker fremmet. De tre infrastrukturprojekter er færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, forlængelse og udvidelse af Hillerødmotorvejen samt forbedring af Kystbanen.


Folderen er sendt til byrådet og vedlægges dagsordenen som bilag.


Det er hensigten, at de seks borgmestre præsenterer kommunernes synspunkter for Folketingets Transportudvalg, efter den indtil videre gældende plan, på et møde den 7. maj 2015.


Endelig holder Thomas Lykke Pedersen samt Helsingørs Kommunes borgmester den 28. april 2015 et møde med en kreds af folketingskandidater om samme sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 28-04-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-05-2015

Orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.