Nr.74 - Jagt på kommunale arealer sæson 2015 - 2016

Sagsnr.: 08/26858

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Danmarks Jægerforund, Fredensborg foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2014 - 2015 og søger om nye jagttilladelser på de samme arealer også for 2015 -2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg har foretaget indberetning for sæsonen 2014 – 2015 og ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2015 – 2016.


Danmarks Jægerforbund, Fredensborg omfatter Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.


Byrådet gav sidste år Danmarks Jægerforbund, Fredensborg lov til at foretage jagt på


  1. arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg til due- og rådyrjagter,
  2. arealer i Langstrup Mose til rådyr- og drivjagter
  3. arealer nord for Fredtoften, Sømosen til rådyr- og drivjagter,
  4. arealer ved Kejserdal til jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer
  5. arealer ved Fredtofte til jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne

Foreningerne skriver i deres indberetning, at der den 18. oktober 2014 har været afholdt fælles foreningsjagt på arealer i Sømosen/Langstrup Mose med deltagelse af 24 jægere, som nedlagde 3 fasaner. Den 15. november 2014 var der fælles foreningsjagt ligeledes på arealer i Sømosen/Langstrup Mose, hvor 20 jægere nedlagde 1 rå og 3 duer. Der har endvidere været afholdt jagt på arealet i Endrup den 19. oktober og den 12. november 2014.


”Jagterne er afviklet i fuld forståelse og efter aftaler med forpagterne. Der har deltaget ca. 48 jægere fra Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.”


Jagtforeningen ansøger samtidigt om tilladelse til jagt på de samme arealer også i sæsonen fra oktober 2015 til februar 2016. Det drejer sig om følgende jagter:


  1. arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg (12,86 ha) til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.
  2. arealer i Langstrup Mose (18,17 ha) til rådyr- og drivjagter
  3. arealer nord for Fredtoften, Sømosen (8,75 ha) til rådyr- og drivjager
  4. arealer ved Kejserdal (17,65 ha) til jagt på rådyr og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer
  5. arealer ved Fredtofte (19,75 ha) til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne

I forbindelse med Byrådets behandling af ansøgningerne forrige år og sidste år, indhentede administrationen analyser og vurderinger af jagterne på disse arealer, foretaget af Dansk Jagtakademi v/biolog Niels Kanstrup. Analyserne viste, at det er fuldt forsvarligt i forhold til vildtbestand mv. at afholde jagter på disse arealer.


Da foreningerne ved gennemførelsen af jagterne på kommunens arealer de sidste par år har vist, at de kan håndtere jagtretten under hensyntagen til de forskellige krav, der stilles, kan administrationen anbefale, at de også for sæsonen 2015/2016 opnår kommunens tilladelse til at foretage jagt på de ansøgte arealer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om jagt og vildtforvaltning og tilhørende bekendtgørelser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1)   At Danmarks Jægerforbund, Fredensborgs indberetning om foretagne jagter i 2014/2015 tages til efterretning.

2)   At der meddeles Danmarks Jægerforbund, Fredensborg tilladelse til at afholde jagt i perioden fra 1. oktober 2015 til 31. januar 2015 på de ansøgte arealer:


1.    arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.

2.    arealer i Langstrup Mose til rådyr- og drivjagter

3.    arealer nord for Fredtoften, Sømosen til rådyr- og drivjager

4.    arealer ved Kejserdal til jagt på rådyr og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer

5.    arealer ved Fredtofte til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne


Jagterne skal foregå på det grundlag, der beskrives i de indhentede jagtanalyser og vurderinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


Hans Nissen (A), Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte 22: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Bo Hilsted (A), Rasmus Østrup Møller (A), Liste B, Liste C, Liste I, Liste O, Liste V, Knud Løkke Rasmussen (U.P)


Imod stemte 4: Hans Nissen (A), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), og Henriette Brandt Pedersen (Ø).