Nr.68 - Hastighedsdæmpning i Søholm

Sagsnr.: 15/15338

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Borgernes stemme liste D, ved Hossein Armandi, ønsker at tage en principiel drøftelse vedr. hastighedsdæmpning i Søholm. 

Sagsfremstilling og økonomi

De fleste har for længst glemt baggrunden for etableringen af chikaner, vejindsnævringer og vejbump i Søholm. Baggrunden var hastighedsmålinger der viste en gennemsnitsfart på 65 km/t og en maksimal hastighed på 105 km/t (!) på en strækning hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. Dette kombineret med et område med mange børn (beboere + børn der kommer i 4H-haverne) bevirkede at der blev etableret chikaner, vejindsnævringer og de berygtede paddehatte-bump.

 

Paddehatte-bumpene blev etableret fordi HT (som dengang stod for busdriften) ikke ville acceptere almindelige pudebump. HT kunne godt acceptere paddehatte-bumpene da busserne kunne passere disse uden at ramme dem.

 

Det er med forundring at det kan konstatere at paddehatte-bumpene er blevet fjernet uden samtidig at blive erstattet af et alternativ (f.eks. pudebump). Men det er ikke kun paddehatte-bumpene der er fjernet. Nogle af vejindsnævringerne blev også fjernet kort tid efter (rygtet går på at det er politiet der har krævet dem fjernet da de var for farlige med den forventede højere hastighed på strækningen!). Under alle omstændigheder er det tydeligt at se at hastigheden på strækningen er steget markant og beboerne i området frygter at det i den nuværende situation er et spørgsmål om tid før der sker en alvorlig ulykke.

 

Borgernes stemme håber meget at:


1.    Der etableres et alternativ til de hastighedsdæmpende foranstaltninger man har fjernet således at den gennemsnitlige hastighed på strækningen ikke overstiger 50 km/t.

2.    Der fastsættes et tidspunkt for etablering af ovenstående.

3.    Der i mellemtiden bliver hastighedskontrol med politiets ATK vogne

4.    Der efter etablering af alternative hastighedsdæmpende foranstaltninger bliver gennemført hastighedsmålinger for at sikre at der er opnået et tilfredsstillende resultat.Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet drøfter sagen.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Byrådet besluttede, at sagen blev sendt til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.