Nr.67 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Dagsordenen blev godkendt. Byrådet besluttede at behandle sag 69 før sag 68.