Nr.86 - Forslag fra Knud Løkke Rasmussen om etablering af fartdæmpning på Kellerisvej

Sagsnr.: 15/18331

 
Hans Nissen (A), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Knud Løkke Rasmussen (UP) har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Kellerisvej er en landevej med en hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Dog er der et lille stykke, hvor hastigheden er sat ned til 50 km/t. Problemet er, at bilisterne ikke sætter hastigheden ned. Beboerne på strækningen - der bl.a tæller 10 børn - oplever dagligt problemer med både let og tung trafik, der kører hasarderet.

 

Bare inden for de sidste to uger er to rådyr blevet trafikdræbt på strækningen ligesom beboerne jævnligt må fjerne sidespejle fra bl.a, der er blevet revet af. Problemerne har nået et omfang, hvor forældrene ikke tør lade deres børn cykle til skole eller fritidsaktiviteter.

 

Den høje hastighed kombineret med, at trafikken de seneste år er tiltaget og flere lastbiler og busser benytter sig af vejen som et smutvej fra Espergærde, gør, at jeg skal bede byrådet om at tage stilling til at starte arbejdet med at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen - enten i form af vejbump, en indsnævring eller en nedsættelse til 35 km/t eventuelt kombineret med et forbud om, at vejen kan benyttes af tung trafik.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At sagen overgår til videre behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutning i Byrådet den 22-06-2015

Sagen blev sendt til behandling i Plan-, Miljø – og Klimaudvalget.