Nr.85 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Byrådet den 22-06-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Fraværende: Carsten Wulff (V)