Nr.105 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A), Tinne Borch Jacobsen (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 106 ”Udbud af hjemmepleje – valg af leverandør”

Beslutning i Byrådet den 22-06-2015

Byrådet fulgte Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.