Nr.16 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 17 ”Posthusgrunden i Humlebæk”


Sag nr. 18 ”Offentligt udbud af Niverødgården 2”


Sag nr. 19 ”Status på rengøring og vinduespolering 2014”


Sag nr. 20 ”Vedrørende videregivelse af fortrolige oplysninger fra lukkede møder i udvalg og Byråd”

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Sag nr. 17 ”Posthusgrunden i Humlebæk”

Et flertal af byrådet besluttede at nedlægge § 14-forbud efter planloven samt at arbejde videre med planerne for et kulturhus på grunden.


Sag nr. 18 ”Offentligt udbud af Niverødgården 2”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Sag nr. 19 ”Status på rengøring og vinduespolering 2014”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Sag nr. 20 ”Vedrørende videregivelse af fortrolige oplysninger fra lukkede møder i udvalg og Byråd”

Lukket.