Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Under punkterne 14 og 18 deltog stedfortræder Susanne Rasmussen (V), da Charlotte Bie (V) var inhabil.