Nr.32 - Sager behandlet på lukket møde

Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 33  ” Kunstgræsbaner - anlægsøkonomi og valg af

entreprenører”

 

Sag nr. 34  ” Lov om ændring af apotekerloven”

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Sag nr. 33 ” Kunstgræsbaner - anlægsøkonomi og valg af

entreprenører”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Sag nr. 34 ” Lov om ændring af apotekerloven”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.