Nr.25 - Ændring af mødedatoer for Byrådet og Økonomiudvalget i december 2015

Sagsnr.: 15/3331

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til om møderne i december 2015 skal flyttes.

Sagsfremstilling og økonomi

På et tidligere byrådsmøde er muligheden for at flytte byrådsmødet den 21. december 2015 bliver drøftet.


Hvis mødet i Byrådet flyttes til den 14. december betyder det, at mødet i Økonomiudvalget skal flyttes til den 7. december. Derudover kræver det også, at mødet i Social- og Seniorudvalget den 7. december bliver flyttet. Der er mulighed for at afholde dette møde tirsdag den 1. december 2015.


En flytning af byrådsmødet vil medføre, at sager der skal videre fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet først kan blive behandlet på møderne i januar 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Økonomiudvalget i forhold til ændring af deres møde.

Byrådet i forhold til ændring af deres møde.

Indstilling

  1. At mødet i Byrådet den 21. december 2015 flyttes til den 14. december 2015
  2. At møde mødet i Økonomiudvalget den 14. december 2015 flyttes til den 7. december 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 2, og anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.