Nr.21 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Dagsordenen blev godkendt.