Nr.162 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Dagsordenen blev godkendt.


Hanne Berg (F) var fraværende, hvorfor Ole Bergmann (F) var indkaldt som stedfortræder.


Carsten Wulff (V) var fraværende, hvorfor Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.


Lars Søndergaard (V) var fraværende under punkt 162.