Nr.108 - Forslag fra Flemming Rømer om tilsluttelse af SKI indkøbsaftale vedrørende flyrejser

Sagsnr.: 15/23825

 
Thomas Bak (V), Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Flemming Rømer (O) har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Fredensborg kommune fremover når der skal købes flyrejser tilslutter os den indkøbsaftale, der er på området, den såkaldte SKI-indkøbsaftale. Det betyder, at Fredensborg Kommunes ansatte og byrådsmedlemmer, når de rejser i embeds medfør skal benytte de selskaber, der er en del af den indkøbsaftale. Det vil betyde, at Ryanair ikke ville kunne benyttes da de 

ikke er en del af aftalen, da det kræves, at flyselskaberne skal give løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster eller på overenskomstlignende vilkår.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Byrådet den 31-08-2015

Byrådet besluttede, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.