Nr.107 - Godkendelse af dagsordenen

Thomas Bak (V), Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Byrådet den 31-08-2015

Thomas Bak (V) var fraværende. Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder. Carsten Nielsen (A) var fraværende. Dorte Beyer (A) var indkaldt som stedfortræder.