29-09-2014 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Charlotte Bie (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

29-09-2014 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Charlotte Bie (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Nr.153 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Dagsordenen blev godkendt.


Henriette Stein (A), Dorte Beyer (A), Allan Borgstrøm (V) og Preben Goth (V) var indkaldt som stedfortræder

Nr.154 - 2. behandling af budget 2015 - 2018

Sagsnr.: 14/31359

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2015-2018. Herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering og fastlæggelse af personskatteprocent, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens budgetvurdering.


Der foreligger til 2. behandlingen 2 budgetforslag. Dels ændringsforslag af 7. september 2014 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om budget 2015-2018. Dels ændringsforslag af 9. september fremsendt af Liberal Alliance og Venstre. Begge forslag tager udgangspunkt i budgetvurderingen som lå til grund for budgettets 1. behandling.


Budgetforliget mellem de 7 partier er vedlagt sagen i bilag 1a.


Ændringsforslaget fra Venstre og Liberal Alliance er vedlagt i bilag 2a.


Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Af hensyn til budgetsikkerheden og med udgangspunkt i konkrete beregninger ved selvbudgettering, anbefaler administrationen, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015. Budgettet som fremlagt til 2. behandlingen tager udgangspunkt heri. Notat med uddybende beskrivelse er vedlagt som bilag 3.


Byrådet skal med budgettet formelt godkende kirkeskatteprocenten. Provstiudvalget har indstillet en kirkeskatteprocent på 0,64 pct. som indebærer et lille overskud i 2015. Det er en nedsættelse af kirkeskatten på 0,02 procentpoint i forhold til 2014. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 4.


Byrådet har 1. september vedtaget budgetrevision 30/6, der bevillingsmæssigt også har indvirkning på budget 2015-2018. Budgetrevisionen er indarbejdet i budgetforslagene.

I overensstemmelse med normal praksis indarbejdes tekniske korrektioner og omplaceringer Herudover vil der forekomme ændringer på pris- og lønfremskrivninger når ændringerne indarbejdes i økonomisystemet.


Af bilag 1b – 1d fremgår de obligatoriske oversigter til budgetforslaget fremsendt af et flertal i Byrådet: Totaloversigt, bevillingsoversigt og en flerårsoversigt. Oversigt over ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for budgetforliget fremgår af bilag 1e og anlægsoversigten af bilag 1f.


Af bilag 2b fremgår totaloversigten for ændringesforslaget (I og V) og ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for ændringsforslaget fremgår af bilag 2c.


Af bilag 5 fremgår de foreløbige takster. Senest i november 2014 forelægges

Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V, samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne.

Kompetence

Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget vedtager et budgetforslag for 2015-2018, der oversendes til  Byrådets 2. behandling.
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2015
 4. At personskatteprocent, grundskyld og dækningsafgift fastsættes
 5. At Byrådet på mødet i november 2014 endeligt fastsætter taksterne med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2015-2018.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL, justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Ændringsforslag fra I og V blev sat til afstemning:


For stemte 3: I og V

Imod stemte 7: A, B, F, D, O og Ø.


Forslaget faldt dermed.


Herefter stemtes om ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september” vedr. indstillingens punkter 1 og 4:


For stemte 7: A, B, F, D, O og Ø

Imod stemte 3: I og V


Indstillingens punkter 2, 3, 5 og 6 anbefales i enighed af Økonomiudvalget


Budgetforslaget blev dermed vedtaget, dvs. at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: 1. At ”Budgetforliget af 9. september” vedtages ved 2. behandlingen.
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2015
 4. At skatterne holdes uændrede, dvs. at en personskatteprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 24,65 og en dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9 promille.
 5. At taksterne fastsættes på byrådsmødet i oktober med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2015-2018.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL, justeringer mv.

Vedr. punkt 4 i forhold til spørgsmålet om personskat og dækningsafgift stemte V og I for ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september”, men imod i forhold til spørgsmålet om grundskyld.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Ændringsforslag fra I og V blev sat til afstemning:


For: 9 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Imod: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


For stemte 9: I og V

Imod stemte 18: A, B, C, F, D, O og Ø


Forslaget faldt dermed.


Herefter stemtes om ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september”:


For: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 9 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Budgetforslaget blev dermed vedtaget, dvs. Byrådet vedtog:


 1. At ”Budgetforliget af 9. september” vedtages ved 2. behandlingen.
 2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. At kirkeskatten fastsættes til 0,64 pct. i 2015
 4. At skatterne holdes uændrede, dvs. at en personskatteprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 24,65 og en dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9 promille.
 5. At taksterne fastsættes på byrådsmødet i oktober med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2015-2018.
 6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL, justeringer mv.

Vedr. punkt 4 i forhold til spørgsmålet om personskat og dækningsafgift stemte V og I for ændringsforslag fra A, B, C, F, D, O og Ø ”Budgetforliget af 9. september”, men imod i forhold til spørgsmålet om grundskyld.


For: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 9 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))Punkterne 2,3,5 og 6 blev vedtaget af et enigt byråd


Efter en fornyet vurdering flyttes varigt 10 mio. kr. af de afsatte vedligeholdelsesmidler fra anlæg til drift (2015-2018).

Nr.155 - Kokkedal Ungdoms og Kulturforening søger om at leje Egedalshallen

Sagsnr.: 13/45415

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Sagen fremlægges på ny efter, at Økonomiudvalget har bedt om at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning i forhold til administrationens anbefaling om indstillingens punkt 1 og 2.

 

Økonomiudvalget bad desuden om at udvalget drøfter en principiel sag foreningers brug af lokaler.

 

Nærværende sag, der har været til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget, forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af en borgmesterbeslutning i medfør af styrelseslovens § 31a, stk. 3.

 

Stillingtagen til udleje af Egedalssalen til kirkelige handlinger i regi af Kokkedal Ungdoms og Kulturforening.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund - om foreningen

Kokkedal Ungdoms- og Kultur forening er en godkendt folkeoplysende forening. Foreningen har eksisteret siden 1980’erne og blev godt i 1989 af den daværende Karlebo Kommune. Foreningen har ved seneste medlemsopgørelse (2012) 206 medlemmer. Foreningen laver kulturelle aktiviteter for sine medlemmer. Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening har klublokale i Egedalshallen og bruger, som andre foreninger også foyer i hallen.

Nedenfor er angivet de væsentligste informationer angivet i ansøgningen fra Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening. I det efterfølgende afsnit er administrationens bemærkninger.

 

Ansøgning

Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening (herefter KUKF) har fremsendt ansøgning, hvori de søger om at benytte/leje gymnastiksalen (administrationen ”Egedalssalen”) i Egedalshallen pr. 1. august 2014. Foreningen ønsker at anvende Egedalssalen 1 ½ time om fredagen i tidsrummet kl. 12.15-13.45  i sommerperioden og i tidsrummet kl. 13.00-14.30 i vinterperioden. Foreningens vedtægter kan ses i bilag 1.

Foreningen søger ligeledes om lov til at inddrage og benytte depotrummet, der ligger op til gymnastiksalen, da foreningen vurderer, at salen alene ikke er tilstrækkelig stor til at rumme aktiviteterne. Foreningens erfaring er, at en stor del af deres medlemmer deltager. Ligesom de også nogle gange har deltagelse af gæster. Foreningen oplyser, at de har ca. 200 medlemmer.

Foreningen oplyser, at bestyrelsen i dag er i dialog med Fredensborg Kommune, omkring de udfordringer foreningen har med hensyn til lokale og pladsmangel og om eventuelle byggegrunde til et nyt kulturhus. Foreningen forventer ikke, at en eventuel løsning kan være klar inden for den nærmeste fremtid. Foreningen finder, at der derfor er brug for en midlertidig løsning, der kan afhjælpe udfordringer omkring kulturelle aktiviteter i storrummet i hallen om fredagen.

Foreningen oplyser, at der jævnligt afholdes store arrangementer (Administration: i foyer), som tiltrækker flere hundrede borgere, hvilket ikke altid er uproblematisk for andre brugere af Egedalshallen, som også har deres gang i hallen og som bruger andre lokaler samtidigt.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der i ansøgningen er tale om fredags aktiviteter i regi af foreningen, der må betegnes som egentlige kirkelige handlinger.

Administrationen bemærker, at der pr. 1. august sker en ændring af brugen af Egedalshallen, som følge af Byrådets beslutning d. 24. februar 2014 om oprettelse af Fritidsklub i Kokkedal i Egedalshallen.

Ligeledes har Fritids- og Idrætsudvalget d. 7. maj 2014 besluttet at disponere en del af områdets mindreforbrug til indretning af foyeren til bevægelsesområde, som skal komme foreninger og fritidsklub til gode. Projektet forventes igangsat i løbet af sommeren 2014.

Administrationen vurderer, at det på baggrund af de to nye initiativer vil være givtigt for alle brugere af hallen, at KUKFs aktiviteter ikke forgår i foyer men i Egedalssalen.

Foyeren er et lokale, som flere brugere af Egedalshallen anvender i forbindelse med deres aktiviteter. Foyeren er dog ikke er et lokale, som kan bookes.

Administrationen bemærker, at størrelsen af Egedalssalen er 119 m2 og er godkendt til 240 personer jf. gældende brandmyndighedskrav. Foyeren er 168 m2 eksklusiv arealer til gangareal. Den del af foyer, som indrettes til bevægelsesaktiviteter, udgør ca. 160 m2.

Depotet er i dag indrettet med skabe til opbevaring af redskaber og udstyr, som anvendes i salen og hallen. Det vil kræve en omrokering med betydning for mange brugere for at give plads til en dør, så der kan etableres direkte adgang mellem sal og depot.

Administrationen bemærker, at det kan give værdi med en dør direkte fra depot til sal, men at den nuværende løsning, som går igennem gangareal, har vist sig fint brugbar gennem årene. Administrationen vurderer derfor, at det primært er et ønske for foreningen. Administrationen bemærker ligeledes, at et overslag på arbejdet beløber sig til 80.000 kr. samt at der ikke er afsat midler hertil. Administrationen anbefaler, at man i først omgang ser, hvordan aktiviteten eventuelt kan foregå, inden der laves permanente ændringer.

 

Juridisk vurdering

Administrationen har vurderet, hvorvidt foreningen som godkendt folkeoplysende foreningen kan få stillet lokalerne gratis til rådighed til aktiviteterne, som har karakter af kirkelige handlinger, eller om foreningen kan leje lokalerne hertil.

Kommunerne kan i medfør af folkeoplysningsloven yde støtte til foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende arbejde. Støtte ydes som tilskud til aktiviteter, tilskud til egne eller lejede lokaler eller anvisning af kommunale lokaler. For at være støtteberettiget skal man varetage ”folkeoplysende virksomhed”.

Kommunen er ifølge Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten forpligtet til at sidestille aktiviteter for børn og unge af bl.a. religiøs art med andre folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. Kommunen kan derfor heller ikke afslå en foreningsansøgning om støtte eller lokaleudlån, selv om enkelte aktiviteter anses for gudsdyrkelse, (dvs. egentlige kirkelige handlinger som f. eks. afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation, konfirmationsforberedelse, messer, fredagsbøn og bønnemøder), hvis foreningen ud fra en helhedsvurdering betragtes som en folkeoplysende forening. Aktiviteter med karakter af egentlige kirkelige handlinger kan dog ikke indgå i tilskudsgrundlaget og dermed ej eller i et udlån af et kommunalt lokale.

Konklusionen indebærer, at kommunale lokaler ikke kan stilles gratis til rådighed for aktiviteter, som efter en helhedsvurdering har karakter af egentlige kirkelige handlinger (gudsdyrkelse). Lokalerne kan dog godt udlejes til markedspris.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at Fredensborg Kommune kan udleje lokalerne til markedspris til foreningen til afvikling af kirkelige handlinger.

 

Markedsleje

Administrationen vurderer, at markedslejen bør fastsættes ud fra lejeprisen af sale i andre sammenlignelige kommuner.

Kommune

Takst for timeleje (gældende)

Hørsholm

Gymnastiksale/bevægelseslokaler

 

300 kr. inkl. lys og varme

Helsingør

Idrætshaller

 

200 kr. før kl. 14. (Private med bopæl i kommunen)

280 kr. efter kl. 14. (Private med bopæl i kommunen.

130 før kl. 14. (Skoler og daginstitutioner)

205 efter kl. 14. (Skoler og daginstitutioner)

Hillerød

Opkræver ikke gebyr for lån/leje af lokaler og låner kun ud til folkeoplysende formål

København

Prismen – dansesal eller kultursal

Halv arena

 

120 kr.

200 kr.

På baggrund af ovenstående priser fra sammenlignelige kommuner vurderer administrationen, at leje skal beløbe sig til 250 kr. pr. time.


Bemærkninger og materiale

Administrationen bemærker, at Kulturministeren efter sagens første behandling har udtalt, at hun vil sende kommuner et hyrdebrev om religiøse foreninger. (Administrationen: Med hyrdebrev henvises til en biskops rundskrivelse til stiftets præster og menigheder med retledende udtalelser om spørgsmål og forhold som ligger for.).  Artikel kan ses i bilag.


Administrationen bemærker, at en publikation om folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter i forhold til kommunernes forpligtelser til at støtte folkeoplysende religiøse aktiviteter via tilskud og lokaleudlån er udgivet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) med bidrag fra Horten Advokater. Publikationen er ligeledes kommet kommunen i hænde efter sagens første behandling. Publikationen er vedlagt i bilag.


Administrationen bemærker, at udvalget kan overveje muligheden for at evaluere udleje efter 1 år og således fx indgå en 1 årig lejeaftale.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Overslag for omkostninger til mindre bygningsmæssige/lokalemæssige beløber sig til 80.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil.


Lejeindtægterne for lokale skal dække udgifter til energi, rengøring og løbende vedligehold mm og vil ikke kunne finansiere det.


Lejeindtægten vil årligt være 19.500 kr. ved en udlejepris på 250 kr. pr. time i 1 ½ time pr. uge i 52 uger.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes regler for lokale udlån. Kommunalfuldmagten

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ansøger modtager besked om udvalgets afgørelse.

Elektroniske bilag

http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&a=42664&d=035009201408284145805&sa=2021350&x=4abf32e007cd41d5ee1f7e7bc344ca44&pp=%5b2,3,4,5,6,7,8%5d&x2=f889a56f749881551fa033293f77ce7f&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D035009201408282OnYrA4yXZaq2Rua1r37wR6d000201010500%26x%3D98e3f6bac79d4da29c333d39d575c3e9


http://duf.dk/uploads/tx_tcshop/Horten-notat_til_embedsmaend_i_kommunerne_01.pdf

Indstilling

 

1.    At Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at administrationen bemyndiges til at indgå lejekontrakt med ansøger.

2.    At Økonomiudvalget bemyndiger, administrationen til at indgå lejekontrakt med ansøger.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 13-08-2014

Udvalget stemte om administrationens indstilling punkt 1. For at følge indstillingen stemte 4 medlemmer (A og B). Imod stemte 4 medlemmer (D, O og V).


Udvalget konkluderede, at forslaget var bortfaldet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning i forhold til administrationens anbefaling om indstillingens punkt 1 og 2.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 10-09-2014

Udvalget stemte om følgende indstilling:


Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at der indgås en lejeaftale på markedsvilkår i et år gældende fra den 1. oktober 2014.


Herved sikrer kommunen sig hjemmel til, at foreningen Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening får mulighed for at fortsætte foreningens afvikling af kirkelige handlinger i Egedalshallen i ca. halvanden time hver uge. Udvalget lægger vægt på, at foreningen hurtigst muligt selv finder en permanent løsning for egne lokaler til foreningens aktiviteter.”


For indstillingen stemte 6 medlemmer (A, B, C og D). 2 medlemmer (O og V) stemte imod, idet de finder, at kirkelige handlinger ikke skal foregå i kommunens lokaler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Økonomiudvalget anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling efter afstemning. Thomas Elgaard (V), Thomas Bak (V) og Flemming Rømer (O) stemte imod, idet de finder, at kirkelige handlinger ikke skal foregå i kommunens lokaler. Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med den præcisering, at lejeaftalen har fast udløb 30. september 2015.


Helle Abild Hansen (I) undlod at stemme med følgende begrundelse at sagen burde have været forelagt som principiel drøftelse om retningslinjer for at udleje af kommunale lokaler, herunder i hvilke situationer, der evt. skal dispenseres fra.

Nr.156 - Revision af regler for foretræde for de stående udvalg

Sagsnr.: 14/31114

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et revideret reglement for foretræde for de stående udvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

I de nuværende regler for foretræde for de stående politiske udvalg står der følgende i pkt. 1:


”Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager behandlet i udvalget kan få foretræde for de stående politiske fagudvalg.”


Reglerne for foretræde for de stående udvalg praktiseres således, at der kun er foretræde i en sag, som er optaget på dagsordenen for mødet i udvalget.


Det kan imidlertid give anledning til tvivl om forståelsen af reglerne, når der står i stk.1, at der er foretræde i sager ”behandlet” i udvalget. En ren sproglig fortolkning synes at pege i retning af, at der kun kan være foretræde i udvalget i sager, som tidligere har været behandlet i udvalget, men derimod ikke i aktuelle sager på dagsordenen. 


Administrationen anbefaler derfor, at stk.1 formuleres således:


”Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er optaget på dagsordenen for et møde i et stående politisk fagudvalg, kan få foretræde for udvalget.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

De reviderede regler vil efter Byrådets godkendelse fremgå af kommunens hjemmeside.

Indstilling

1.    At stk. 1 formuleres således: ” Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er optaget på dagsordenen for et møde i et stående politisk fagudvalg, kan få foretræde for udvalget.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling med den bemærkning, at spærretiden op til valg fremadrettet kun gælder spørgetid i Byrådet og ikke foretrædereglerne i fagudvalgsbehandlinger.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Sagen blev sendt tilbage til Økonomiudvalget med henblik på fornyet drøftelse.

Nr.157 - Fastsættelse af mødedatoer for Byråd og fagudvalgene i 2015

Sagsnr.: 14/25795

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2015.

Fagudvalgene skal alene tage stilling til mødetidspunkter for egne møder.  

Sagsfremstilling og økonomi

Principperne for mødestrukturen er i dag således:  

·         Møderne i fagudvalgene

1. og 2. uge – mandag til torsdag

·         Møderne i Økonomiudvalget

3. uge om mandagen

I marts og august = 4. mandag

I december = 2. mandag

·         Møderne i Byrådet

4. uge om mandagen

I marts og august = 5. mandag

I december = 3. mandag

 

Byrådsmødet i maj falder på tirsdag grundet pinse.

 

Mødeplanen for 2015 er i vid udstrækning en videreførelse af mødestrukturen fra 2014.

 

Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet afholdes sammen med Byrådets ordinære møder i august og september.

 

Proces for godkendelse af udvalgskalender er, at udkast til mødekalender 2015 tilsendes Byrådet og de stående udvalg på møderne i september 2014

 

Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i komitéer, råd, mv. samt de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og kulturchefforeningen, Kommunale Tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl. blive lagt ind.

 

Møde i Kommunaløkonomisk Forum er fastlagt til 8. og 9. januar 2015,

KL-Topmøde er fastlagt til 12. og 13 marts 2015.

 

Herefter vil den endelige kalender bliver offentliggjort.

 

Forslag Byrådsmøder i 2015:

Mandag den 26. januar

Mandag den 23. februar

Mandag den 30. marts

Mandag den 27. april

Tirsdag den 26. maj

Mandag den 22. juni

Mandag den 31. august + 1. beh.

Mandag den 28. september + 2. beh.

Mandag den 26. oktober

Mandag den 23. november

Mandag den 21. december

 

Alle dage for:

Åbent møde    kl. 18.00

Lukket møded kl. 17.30

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet og udvalgene fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Kommunikation

Offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At forslag til mødekalender godkendes

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.158 - Lovforslag om lavenergibebyggelse i lokalplaner

Sagsnr.: 11/42572

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der er fremsat lovforslag om bl.a. ophævelse af kommunernes mulighed for at stille krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner. Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal afgive et høringssvar.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Miljøministeriet har d. 5. september 2014 sendt et lovforslag i høring med høringsfrist 3. oktober 2014. Lovforslagets titel er:


”Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.)”


Lovforslaget indebærer, hvis det bliver vedtaget, at lokalplaner fremover ikke kan indeholde krav om lavenergibebyggelse.


Lovforslaget modvirker Fredensborg Kommunes Klima- og Energipolitik, som blandt andet baserer sig på, at kommunens både som myndighed og som inspirator skal bidrage aktivt til at skabe CO2-reduktioner.


Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet afgiver et høringssvar herom.


Lovforslaget om ændring af planloven indeholder derudover nye bestemmelser vedrørende øgede muligheder kyst- og naturturisme, hvilket ikke aktuel betydning for kommunens praksis. Samt ændringer vedrørende helårsbeboelse i sommerhuse, hvilket ikke gælder i Fredensborg Kommune.


Resten af sagsfremstillingen drejer sig derfor alene om lavenergibebyggelse.


Gældende ret

Byrådet har siden 2007 kunnet fastlægge i lokalplaner, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de rammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.


I bygningsreglementet er der defineret tre forskellige energiklasser:

 • Standardkravene
 • Lavenergibygning klasse 2015
 • Lavenergibygning klasse 2020

Det forventes, at bygningsreglementets energikrav skærpes i 2015, så standardkravene kommer til at svare til de nuværende 2015-krav, og mindstekravene til lavenergibebyggelse kommer til at svare til de nuværende 2020-krav.


Lovforslagets indhold

Lovforslaget ophæver kommunens mulighed for i lokalplaner at stille krav om lavenergibebyggelse. Det vil således stå bygherrer frit, om de vil opfylde standard- eller lavenergikrav.


Allerede gældende lokalplaner med krav om lavenergibebyggelse vil ikke blive berørt af lovforslaget.

 

Kommunens praksis indtil nu

Byrådet har siden 2007 stillet krav om lavenergibebyggelse i flere lokalplaner, og har både i Kommuneplan 2009 og 2013 fastlagt, at der som udgangspunkt skal stilles krav om lavenergibebyggelse.


Kravet om lavenergibebyggelse har været et af virkemidlerne til at opnå en begrænsning af CO2-udledningen, hvilket er det ene af to hovedelementer i Byrådets mål i Klima- og energistrategi 2020. Jo lavere energiforbrug, des mindre CO2-udledning, og mindre klimaforandring.


Administrationens vurdering

Idet lovforslaget vil forhindre en praksis som har været prioriteret af Byrådet, indstiller administrationen, at Byrådet afgiver et høringssvar imod lovforslaget. Udkast til høringssvar er vedlagt dagsordenen som bilag.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet afgiver vedlagte høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling. Thomas Elgaard (V) og Thomas Bak (V), Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For: 18 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 8 (Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Knud Løkke Rasmussen var fraværende under behandlingen af punktet.


V og I stemte imod med følgende begrundelse:


Venstre og Liberal Alliance stemmer imod, da Venstre og Liberal Alliance hilser velkommen at der med lovforslaget sikres en gennemsigtighed, som gør at der er ens landsdækkende regler for lavenergikrav som kommunerne kan stille gennem lokalplaner.


De to partier gør opmærksom på at denne mindretalsudtalelse ønskes medsendt til øvrige offentlige myndigheder, som byrådets høringssvar sendes til.

Nr.159 - Delegering af bemyndigelse til sagsbehandling af indrejser

Sagsnr.: 14/31037

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til delegation af myndighed i sager, hvor borgere fra udlandet ønsker at indrejse til Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Det er i henhold til lovgivningen den enkelte kommune der er ansvarlig for indrejser til kommunen. Der er dog nu mulighed for at delegere myndighedsudøvelsen.

 

International Citizen Service (ICS) ligger i International House Copenhagen, og er etableret for at tiltrække og fastholde internationale talenter samt sikre, at tilflyttere fra udlandet kommer godt fra start i Danmark. I International House er alle relevante myndigheder samlet, og man kan derfor I en enkelt arbejdsgang udstede CPR nummer, sundhedskort, Arbejds- og opholdstilladelse samt skattekort.

 

International Citizen Service, der er underlagt Københavns Kommune,  tilbyder at udføre disse administrative opgaver for andre kommuner. Hver enkelt indrejse koster 117 kr. for den kommune borgeren flytter til. Der er tale om en administrativ betaling, som finansieres indenfor den eksisterende ramme.  

 

Tilflyttere kan i øvrigt også deltage i faglige og sociale arrangementer, kurser i interkulturel forståelse samt netværksmøder, og medfølgende ægtefælle og internationale studerende kan få hjælp til jobsøgning.

 

Fredensborg kommune har i 2013 været på besøg i ICS og har planlagt endnu et besøg den 19. september 2014. Her skal det bl.a. sikres, at de aftaler vi som kommune indgår med International Citizen Service overholder de retningslinjer der fremgår af bl.a. cpr-lovgivningen.

 

15 kommuner i regionen har foreløbig benyttet ICS – bl.a. har vores nabokommuner enten tilmeldt sig eller overvejelser at gøre det.

 

I Fredensborg kommune indrejser ca. 565 personer pr. år. Det er primært følgende grupper der indrejser:

 

·         Arbejdstagere, primært håndværk og rengøring. Europæere, primært Østeuropa.

·         Studerende – Krogerup højskole. Borgere fra hele verden.

·         Aupair piger

·         Personer med opholdskort, der sandsynliggør, at de er her minimum 3 måneder

·         Danskere der flytter hjem

·         Familiesammenføringer

Det er administrationens opfattelse, at vi med fordel kan lade ICS stå for indrejsen af de borgere, der ønsker indrejse til Fredensborg Kommune. Dette vil være god service og med en rimelig betaling. Det bemærkes, at både Statsforvaltningen og Udlændingestyrelsen er beliggende i København, hvorfor mange borgere i forvejen er i området for at få ordnet administrative ærinder i forbindelse med deres indrejse.  

 

Den overvejende del af de tilmeldte kommuner har valgt at tilkøbe ydelsen som en ekstra mulighed for deres borgere, mens andre har valgt at alle deres borgere skal indrejse via ICS.

Retsgrundlag

Der er i 2013 sikret mulighed for delegering med ændringer i henholdsvis CPR-lovens § 6, stk. 6: 

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR."

og i sundhedslovens § 12, stk. 9:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jævnfør stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service…..."

 

Da det er Københavns Kommune der står for International Citizen Service i København er det således Københavns Kommune der bemyndiges til opgaven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender:


 1. at opgaven vedrørende registrering af indrejser til Fredensborg Kommune delegeres til International Citizen Service,

 1. at administrationen bemyndiges til at indgå de konkrete aftaler om de praktiske forhold således, at det er muligt at registrere indrejse både hos International Citizen Service og på Fredensborg Rådhus.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.160 - Høring om linjefordeling som følge af ny buslov

Sagsnr.: 14/28481

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Høring vedrørende overdragelse af buslinjer til Regionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har 11. juni vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet medfører, at kommunerne skal afgive ansvaret for linjer med regional betydning til regionerne, at der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel, samt at kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter.


Den ny finansieringsmodel medfører, at der sker en økonomisk omfordeling mellem kommuner inden for hver region, men ikke mellem kommuner og regioner. Movia har beregnet, at effekten for Fredensborg Kommune er en potentiel reduktion af omkostningerne med 2,4 mio. kr. med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes budget til kollektiv trafik i 2014.


Det skal i den forbindelse bemærkes:


 • At finansieringsmodellen udelukkende vedrører budgettet til kollektiv trafik for 2016 og fremefter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at budgettet for kollektiv trafik i 2015 er fuldt disponeret i forbindelse med trafikbestilling 2015.
 • At den potentielle reduktion i udgiften til kollektiv trafik afhænger af de endelige konsekvenser af finansieringsmodellen, når Movia har færdiggjort forhandlingerne med kommunerne. Her vil det bl.a. være afgørende hvilke busruter der tages enten ind eller ud af modellen.
 • At modellen indebærer, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne indfases over en 3-årig periode fra 2016
 • At den potentielle reduktion for Fredensborg Kommune delvist er opnået ved at Plan, Miljø- og Klimaudvalget den 4. marts 2014 i forbindelse med trafikbestilling 2015 besluttede at sammenlægge linjerne 377 og 382E til en samlet R-linje (375R) for at sikre den regionale sammenhæng, hvilket medfører en merudgift på 1,3 mio. kr. årligt fra december 2015.

Der kan læses mere om Movias beregninger i bilag 2.


Forslaget betyder konkret for Fredensborg Kommune, at linjerne 91N (natbus Helsingør – Greve via Fredensborg), 95N (natbus Helsingør - København via Kokkedal), 150S (Kokkedal st. – Nørreport) og 375R (Ny linje mellem Kokkedal og Hillerød som erstatning for linjerne 382E og 377) foreslås overført til regional finansiering. Arbejdsgruppen omkring forslaget har vurderet at disse linjer er de eneste i kommunen der har regional betydning og overholder lovforslagets anbefalinger om at linjerne ikke må løbe parallelt med bane eller S-togs forbindelser og kører minimum i halvtimesdrift. En mere detaljeret gennemgang af konsekvenserne for Fredensborg Kommune kan læses i det vedlagte bilag 1.


Movia har bedt alle de berørte kommuner om at komme med bemærkninger til forslaget om fordeling af linjerne, herunder specifikt i forhold til om kommunerne har bemærkninger til om fordelingen giver et godt og sammenhængene regionalt busnet. Herudover ønsker Movia bemærkninger om forslagets økonomiske effekt og forslaget om at ændringerne indfases over en periode på 3 år.


Ud over de bus linjer som allerede er indeholdt i lovforslaget kan følgende linjer være relevante i det fremtidige regionale busnet.


Linje 353 (Helsingør – Lyngby)i det nuværende ruteforløb mellem Helsingør og Lyngby. Linjen gennemkører fem kommuner og forbinder flere store bysamfund. Den forbinder kystbanen med s-togslinje A/E og har en nord/sydgående akse som ligger i afstand fra Kystbanen. Ruten forsyner desuden flere erhvervsområder. Ruten er planlagt afkortet december 2014, men bør fortsætte som regional linje med det nuværende forløb.


Linje 388 (Helsingør – Lyngby via Strandvejen) er af Hørsholm, Rudersdal og Lyngby kommuner foreslået overtaget af regionen. Linjen har opland langs Strandvejen, og kobler sig til Kystbanen flere steder langs strækningen. Ved Klampenborg St. er der desuden mulighed for at skifte til S-togsnettet. Endestationerne Helsingør og Lyngby Taarbæk er begge store handelsbyer.


Linje 384 (Kokkedal – Fredensborg) foreslås af Hørsholm Kommune at indgå i det fremtidige regionale busnet. Linjen betjener kun to kommuner, men linjen forbinder samtidig Lokalbanen med Kystbanen Unge i både Hørsholm og Fredensborg benytter linjen, når de pendler til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune.


Administrationens bemærkninger

Administrationens vurdering er at Movias forslag til hvilke linjer der overtages af Regionen er fornuftige og er i god overensstemmelse med, hvilke linjer som kommunen opfatter som regionale linjer.


Administrationen mener desuden at Fredensborg kommunen bør gøre opmærksom på at 353 i det nuværende ruteforløb mellem Helsingør og Lyngby gøres til en regional forbindelse, og at Fredensborg kommunen kan støtte de øvrige kommuners forslag om at linjerne 388 og 384 overtages af Regionen. 


Administrationen vurderer at det for Fredensborg Kommunes vedkommende ville være mest fordelagtigt, hvis der var en kortere indfasningsperiode end 3 år. Perioden er dog nødvendig for andre kommuner som lider økonomisk byrde som følge af de økonomiske konsekvenser af fordelingen af linjerne.


Samlet set anbefaler administrationen at Fredensborg Kommune tilslutter sig Movias forslag til fordelingen af linjerne samt indfasningsperioden på de 3 år.


Administrationens forslag til høringssvar:

Fredensborg Kommune tilslutter sig den valgte fordeling af buslinjerne mellem kommuner og region, men gør opmærksom på at buslinje 353 i det nuværende ruteforløb mellem Helsingør og Lyngby bør overvejes at indgå i det regionale busnet. Fredensborg kommune kan endvidere støtte forslaget fra Hørsholm kommunen om at linjerne 388 og 384 kan indgå i det regionale rutenet.


Angående indfasningsperioden på 3 år ser Fredensborg Kommune helst en kortere indfasning, da det vil give kommunen et større beløb som det er nemmere at bruge til nye investeringer i det kollektive trafiknet. Vi har dog forståelse for at en kortere indfasning vil kunne give budgetmæssige udfordringer for kommuner, der bliver ramt negativt af ændringerne af fordelingen af udgifterne til busdriften.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

 1. At administrationens forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Udvalget besluttede at fremsende høringssvar til Movia, som støtter om Movias fremsendte forslag til regionale buslinjer, som overtages af regionen fra 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Plan, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.161 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. F110 - Boliger ved Slotsgade i Fredensborg

Sagsnr.: 10/20908

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema


Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. F110 for boliger ved Slotsgade i Fredensborg samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 28. april 2014 at fremlægge forslag til Lokalplan F110 for boliger ved Slotsgade i Fredensborg samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.


Høringsperioden var fra den 14. maj til 25. juli 2014 og der blev afholdt borgermøde den 21. maj. I høringsperioden indkom ét høringssvar.


Lokalplanens baggrund

Byrådet besluttede i april 2013 at igangsætte en lokalplanproces for ejendommene Slotsgade 2A og 2B i Fredensborg. Formålet var at give mulighed for etablering af et nyt fritliggende énfamiliehus samt for etablering af et dobbelthus eller enfamiliehus i stedet for det eksisterende baghus til Villa Gallina.


Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ejers rådgiver.


Ændringsforslag til lokalplanen

Kommunen har som angivet ovenfor modtaget et høringssvar fra en nabo med ændringsforslag til lokalplanforslaget som vedrører vejbetjening til det nye fritliggende énfamiliehus. Administrationen er enig i ændringsforslaget. Derudover har administrationen enkelte mindre ændringsforslag vedrørende henholdsvis bestemmelser for den fredede bygning Villa Gallina og for solenergianlæg. Ændringsforslagene tjener til at præcisere lokalplanens bestemmelser.


Ændringsforslagene er følgende:


 1. At afsnittet ”Vejbetjening” i lokalplanens redegørelse suppleres med følgende: Det bør overvejes, om der kan etableres en delt overkørsel og vejadgang som både betjener det nye énfamiliehus og naboejendommen på Skipper Alle nr. 1.
 2. At § 5, stk. 2 (Veje, Stier og parkering) ændres fra” Overkørslen skal placeres som vist på kortbilag 3” til ”Overkørslen skal placeres i det nordvestlige hjørne ved skel i princippet som vist på kortbilag 3”.   
 3. § 7 (Bebyggelsens omfang, placering og udformning) suppleres med: ”Hvis det på grund af brand eller anden beskadigelse bliver nødvendigt at nedrive Villa Gallina helt eller delvist, kan kommunen forlange eller tillade den nye bebyggelse opført i princippet med samme beliggenhed og hovedform som den nedrevne.”
 4. § 11, stk. 2 (Tekniske anlæg) ændres fra ”Solenergianlæg kan opsættes på bygningers tagflade under forudsætning af, at det ikke indebære væsentlige refleksionsgener” til ” Solenergianlæg kan opsættes på bygningers tagflade under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflade”.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling at lokalplanen vedtages med de ovenfor nævnte ændringsforslag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. F110 og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Lokalplan F110 for boliger ved Slotsgade i Fredensborg samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer, som administrationen anbefaler i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet ordene ”i princippet” i ændringsforslag 2 og 3 slettes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Plan, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Christian de Jonquiéres deltog ikke under punktet, da han var inhabil.


Knud Løkke Rasmussen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Nr.162 - Fredensborg Bio - godkendelse af driftsaftale

Sagsnr.: 13/21240

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forelagte driftsaftale, som indgås mellem Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio og Fredensborg Kommune vedrørende den indholdsmæssige drift af Fredensborg Bio.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har i 2013 og 2014 behandlet en række sager vedrørende Fredensborg Bio som kulturhus ud fra ønsket om øget aktivitet og flere kulturelle arrangementer i Fredensborg Bio.


I budgetaftalen 2014 – 2017 under temaet løft af kultur og foreningsliv vedtog Byrådet at styrke rammerne for det frivillige engagement på kultur – og foreningsområdet. Således blev der fx afsat ”en årlig bevilling på 0,1 mio. kr. til atskabe bedre rammer for kunsten i Fredensborg Bio ligesom der sidst i budgetperioden er sat 0,5 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer.”


Med udgangspunkt i budgetaftalen og på baggrund af møder mellem interesserede borgere og foreninger i Fredensborg, formanden for Kulturudvalget og administrationen i foråret,  gik en gruppe interesserede borgere sammen og har nu stiftet foreningen ”Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio”.

Gruppen har påtaget sig opgaven med at indbyde de kulturelle foreninger i Fredensborg til et stiftende møde d. 25. august med det formål at danne en forening, som kan drive Fredensborg Bio som kulturhus.

Driftsaftale

Administrationen har på baggrund af Kulturudvalgets beslutning om rammen for den fremtidige drift af Fredensborg Bio (sag nr. 64, 10. juni 2014) udarbejdet en driftsaftale.


Den overdrager den indholdsmæssige drift af Fredensborg Bio til ”Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio” inden for den politiske godkendte ramme på 60.000 kr. årligt, der er afsat til aktiviteter i huset. Administrationen disponerer over de resterende 40.000 kr., ud af de årligt afsatte 100.000 kr., til øget vedligeholdelse, rengøring osv.


Driftsaftalen skal foreløbigt gælde et år og evalueres herefter forud for en eventuel ny driftsaftale.

Det er en aftale med Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio, at de foreninger og brugere, som i indeværende sæson har tider i Fredensborg Bio, fortsætter med dette i sæson 2014/2015.


Yderligere forpligter Initiativgruppen sig i driftsaftalen til at skabe kulturaktiviteter for så bred en målgruppe som muligt.

Fredensborg Kommune vil forsat have ansvaret for den ordinære drift og vedligeholdelsen af Fredensborg Bio.

Driftsaftalen er vedlagt denne sag som bilag (bilag 1). Endvidere er foreningsvedtægter, som ikke giver administrationen anledning til bemærkninger, vedlagt som bilag til orientering.


Administrationen bemærkninger i øvrigt.


Foreningen har over for administrationen mundtligt oplyst, at den valgte model i sin konstruktion svarer til den model, som Egedal Medborgerhusforening drives under.


Administrationen bemærker i den sammenhæng, at denne driftsaftale adskiller fra aftalen med Egedal Medborgerhusforening, idet aftalen med Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio giver denne forening råderet over huset døgnet rundt jf. den politiske beslutning.

I Egedal Medborgerhus disponerer medborgerhusforeningen kun over huset efter kl. 16.00 på hverdage og i weekender.


Denne sag vil jf. den politiske beslutning i Kulturudvalget 10. juni blive oversendt til Fritidsforum til orientering på førstkommende møde.

Bevilling

Der er i budgetperioden 2014-2017 afsat 100.000 kr. årligt til drift af Fredensborg Bio som kulturhus samt 500.000 kr. i 2017 til anlæg i Fredensborg Bio.
Kulturudvalge besluttede på mødet d. 10. juni (sag nr. 64, 10. juni 2014), at de årligt afsatte 0,1 mio. kr. fordeles med 60.000 til Foreningen Kulturhuset Gamle Bio til kulturelle aktiviteter og 40.000 kr. til Administrationen til øget vedligeholdelse, rengøring osv. i Fredensborg Bio.

Retsgrundlag

styrelsesvedtægten

Kompetence

Byrådet, da indgåelse af denne driftsaftale reelt ændrer Fredensborg Bios status som foreningshus til kulturhus.

Indstilling

 1. At det overfor Byrådet anbefales, at der indgås driftsaftale med Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio om drift af Fredensborg Bio som kulturhus.

Beslutning i Kulturudvalget den 11-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling.


Thomas Elgaard (V) var fraværende under behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.163 - Seniorrådet - nye vedtægter og samarbejdsaftale

Sagsnr.: 14/24589

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nye vedtægter for Seniorrådet og en ny samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Seniorrådet har fremsendt en ny vedtægt og en ny samarbejdsaftale, som skal tiltrædes af Byrådet.


Vedrørende vedtægterne:


Efter retssikkerhedslovens § 31, stk.1 skal Byrådet i samarbejde med Seniorrådet fastsætte vedtægter for Seniorrådet.


1. Seniorrådet ønsker indsat en ny bestemmelse i vedtægternes § 2, stk.8, som beskriver Seniorrådets mulighed for at nedsætte faste og ad hoc arbejdsgrupper, som skal følge Byrådets politiske udvalg med kommentarer til løbende sager og forslag til nye tiltag.


Det fremgår af bestemmelsen, at arbejdsgruppernes kommentarer som udgangspunkt skal sanktioneres af Seniorrådet før de sendes til kommunen. Hvis der ikke er tid til at behandle kommentarerne i Seniorrådet, kontakter arbejdsgruppen Seniorrådets formand før kommentarerne sendes til kommunen. Kommentarerne og formandens afgørelse tages til efterretning på Seniorrådets efterfølgende møde.


Arbejdsgrupperne kan også efter bestemmelsen foreslå nye tiltag, som behandles i Seniorrådet inden fremsendelse til kommunen.


I bestemmelsen i vedtægtsudkastets § 2, stk.8 står at ”Seniorrådet nedsætter faste og ad hoc grupper…..”.


Administrationen anbefaler at teksten ændres til ”Seniorrådet kan nedsætte faste og ad hoc grupper….”, så det hermed præciseres, at det ikke er en pligt for Seniorrådet at nedsætte disse arbejdsgrupper.


2. Bestemmelserne om diæter og kørselsgodtgørelse er i den nye § 6, stk. 3 væsentligt udbygget. Tidligere stod der blot, at kommunen betaler diæter og kørselsgodtgørelse efter loven.


Seniorrådets medlemmer får udbetalt diæter for Seniorrådsmøder, Regionalældrerådsmøder og møder i Nordgruppen i overensstemmelse med styrelsesloven. Medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse for alle møder, der er godkendt af Seniorrådets forretningsudvalg. Det tilføjes, at medlemmerne så vidt muligt arrangerer samkørsel.


I vedtægtsudkastets § 6, stk.3, 2. afsnit står: ”Fredensborg Kommunes administration og Seniorrådet er uenige om hvilke møder, der udløser diæter. Derfor har parterne vedtaget dette kompromis.”


Administrationen anbefaler, at denne sætning slettes, da en sådan konstatering ikke naturligt hører til i en vedtægt. 


3. Bestemmelser om budget og regnskabsforhold er ændret i den nye vedtægts § 6, stk.4, så det bl.a. fremgår, at der afholdes kvartalsmøder med administrationen, og at kassereren kvartalsvis orienterer Seniorrådet om den aktuelle status for budget og regnskab, og det besluttes på et Seniorrådsmøde om der er behov for justeringer. Det er anført i vedtægten, at et eventuelt overskud efter ansøgning kan overføres til næste år.


Herudover er der kun få ændringer af redaktionel karakter.Vedrørende samarbejdsaftalen:


I samarbejdsaftalen er der ikke mere et selvstændigt afsnit om regnskabsforhold. I stedet er der under punkt 4 ”Økonomi og regnskab” en henvisning til vedtægtens bestemmelser herom i § 6.


Det er tilføjet i samarbejdsaftalen, at kommunen forestår valg til Seniorrådet hvert 4. år. Og også her er der alene en henvisning til vedtægtens bestemmelse herom i § 4.


Herudover der er kun ganske få redaktionelle ændringer.


Administrationen har ingen bemærkninger til samarbejdsaftalen.

Retsgrundlag

Den sociale retssikkerhedslovs kap. 4, §§ 30 – 33.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At vedtægtsudkastets § 2, stk.8 ændres til ”Seniorrådet kan nedsætte faste og ad hoc grupper….”
 2. At sætningen ”Fredensborg Kommunes administration og Seniorrådet er uenige om hvilke møder, der udløser diæter. Derfor har parterne vedtaget dette kompromis” slettes i vedtægtens § 5, stk.3, 2. afsnit
 3. At Byrådet i øvrigt godkender vedtægt og samarbejdsaftale

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Bemærkning fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Thomas Elgaard (V) var fraværende under behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.164 - Den sociale rammeaftale 2015 - styringsaftalen

Sagsnr.: 14/26629

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Styringsaftale til Den sociale rammeaftale 2015 forelægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Den årlige sociale rammeaftale består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien udgør den faglig del af den sociale rammeaftale og blev godkendt af Byrådet i maj 2014. Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale, og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling.

 

Styringsaftalen foreligger nu i et endeligt udkast, som KKR Hovedstaden den 11. juni besluttede at anbefale til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

 

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver.

 

Formålet med styringsaftalen
Styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

 

Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

 

Indholdet i styringsaftalen
Nærværende styringsaftale for 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Aftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

 

Styringsaftale 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år:

·          Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

·          Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, herunder opfølgning på de enkelte elementer i takstberegningerne, selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i de anvendte belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocenter over 7 procent m.v.

·        Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

·        En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommuner og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde

·        Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering

·        Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud

·        Principper vedr. børnehuset og Socialtilsyn.

Styrings- og udviklingstiltag for 2015
Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skal bidrage til at sikre, at hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden fastholder et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

KKR Hovedstaden opfordrer, på baggrund af analysearbejdet til, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

·        At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.

·        At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden.

·        At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgernes udvikling.

·        At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.

·        At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.

·        At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.

·        At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden.

For at understøtte et stort fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden.

·        At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området.

·        At der nedsættes en permanent takstanalysegrupppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte læsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.

 

Procedurer og tiltag for de mest specialiserede tilbud
I udviklingsstrategi 2015 er ni tilbud defineret som de mest specialiserede i hovedstadsregionen. Formålet med udvælgelsen er at sikre, at den mest specialiserede viden og kompetencer i hovedstadsregionen ikke går tabt, såfremt de pågældende tilbud bliver truet af lukning.

 

For de mest specialiserede tilbud fastsætter Styringsaftale 2015 en særlig, tværkommunal samarbejdsmodel: ”nødbremse-modellen”. Modellen opstiller en række tiltag, som efter vurdering af et lukningstruet tilbud kan bringes i anvendelse for at sikre eksistensen af viden og kompetencer i tilbuddet. Tiltagene kan spænde fra lukning af tilbuddet og videreførelse af kompetencerne i andre funktioner til vedtagelse af alternative betalingsformer fx delvis objektiv finansiering. Den permanente task force, der er nedsat for at understøtte samarbejdsmodellen, mødes fast to gange om året og har derudover mulighed for at samles ved akutte behov for vurdering af tilbud.

Til Styringsaftale 2015 hører en række bilag (bilag 1-3). Bilag 1-2 indeholder tekniske beregningsmodeller, der kan understøtte kommunerne i anvendelsen af principperne i styringsaftalen (er ikke vedlagt).

 

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af samarbejdsmodel (”Nødbremsemodellen”) vedrørende de mest specialiserede tilbud. Dette bilag er vedlagt.

 

Handicaprådet godkendte styringsaftale til den sociale rammeaftale på deres møde den 28. august 2014.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At styringsaftale til den sociale rammeaftale 2015 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-09-2014
Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Børne– og Skoleudvalget og Social– og Seniorudvalgets indstilling.


Thomas Elgaard (V) var fraværende under behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.165 - Beskæftigelsesplan 2015

Sagsnr.: 14/15219

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Udvalget godkender beskæftigelsesplan 2015 og sender planen til godkendelse i Byrådet.

Udvalget orienteres om høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Det lokale beskæftigelsesråd (LBR), LO og Handicaprådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2015 i Fredensborg Kommune.

 

Planen har været sendt til høring i Det lokale beskæftigelsesråd (hvorunder LO Hovedstaden særskilt har sendt et høringssvar), Handicaprådet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. I sagen redegøres kort om beskæftigelsesplanen, for de indkomne høringssvar og for administrationens anbefalinger i forlængelse heraf. 

 

På baggrund heraf indstilles det, at Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 godkendt i Byrådet. Såvel beskæftigelsesplanen som høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Beskæftigelsesplan 2015 

Indholdet i Beskæftigelsesplan 2015 tager udgangspunkt i følgende materiale:

 

 • Resultatrevision 2013. Revisionen blev seneste forelagt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2014.
 • Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015.
 • Statistik og prognoser om Arbejdsmarkedet i Fredensborg Kommune og sammenlignelige kommuner udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
 • Aftale om en reform af sygedagpengesystemet af december 2013 samt regeringsudspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige af april 2014. 

 

Beskæftigelsesplan 2015 vil medvirke til at forfølge og indfri den politiske målsætning om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i landet. Dertil fremgår af ministermålene, at formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover skal kommunen arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft og de kompetencer, som de efterspørger. Den virksomhedsrettede del – og ikke mindst samarbejdet med virksomhederne - er i 2015 igen et selvstændigt ministermål.

 

Beskæftigelsesregionen forventer, at bruttoledigheden i Fredensborg Kommune vil fald i 2014 og 2015.

 

Beskæftigelsesplan 2015 har særlig vægt på uddannelse og opkvalificering af de ledige unge og i det hele taget ufaglærte. Desuden skal kommunen have en fortsat og styrket virksomhedsnær kontakt til især de lokale virksomheder, ligesom virksomhedsrettet aktivering er i fokus.

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2015

I beskæftigelsesplan 2015 er opstillet 1 lokalt mål og 4 ministermål. Til forskel fra tidligere år er der ikke stillet krav om kvantitative målsætninger, ligesom der ikke er stillet formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i de kommunale beskæftigelsesplaner for 2015. Alligevel har Fredensborg Kommunen valgt at opstille kvantitative mål i planen for at kunne understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen.

 

 

Lokale mål

 

Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Antallet af unge (a-dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere) under 30 år skal falde fra gennemsnitligt 331 i december 2013 til gennemsnitligt 265 i december 2015, svarende til en ledighedsprocent på 9,41 pct. (Det svarer til en ledighedsprocent, som ville betyde en placering som det jobcenter med den 8. laveste ungeledighed ud fra dec. 13 niveau.).

 

 

Ministermål for 2015

 

1.  Flere unge skal have en uddannelse

 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på og gennemfører en uddannelse.

 

a. Tilgangen til uddannelseshjælp forventes begrænset fra jan. 2014 til fuldtidspersoner til 160 fuldtidspersoner i dec. 2015, svarende til et fald på 11,1 pct.

b. Gennemsnitsvarigheden på uddannelseshjælp skal fastholdes på et lavt niveau og må maksimalt udgøre x uger i dec. 2015. I februar 2014 udgjorde gennemsnitvarigheden 4,4 uger. (fastlægges i august, når der foreligger data for flere måneder).

c. Tilgangen af unge, der påbegynder en uddannelse skal øges (afventer en målemetode i Jobindsats.dk)

d. Antallet af uddannede unge der kommer i job skal øges (afventer en målemetode i Jobindsats.dk).

 

2.  Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Færre borgere skal modtage offentlig forsørgelse og flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunerne skal derfor understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge.

 

a. Tilgangen til førtidspension skal forsøges fastholdt på et lavt niveau. Tilgangen til førtidspension skal nedbringes fra i 2013 at udgøre 54 personer til i 2015 at udgøre 45 personer for året, svarende til et fald på 16,7 pct. fra dec. 13 til dec. 15.

b. Der måles på udviklingen i langvarigt forsørgede inden for de relevante ydelsesområder. Antallet af langvarigt forsørgede skal begrænses. (afventer en central måling er på plads i Jobindsats.dk)

c. Tilgangen til ressourceforløb skal øges fra 18 i dec. 2013 til 50 i dec. 2015, svarende til en stigning på 177 pct.

 

3.  Langtidsledigheden skal bekæmpes.

 

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 225 personer (antal personer) i dec. 2015, svarende til et fald på 15,7 pct. fra dec. 2013 til dec. 2015.  I dec. 2013 var antallet af langtidsledige 267 personer.

 

 

4.  En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

 

Styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Samarbejdsgraden i alt skal øges fra i dec. 2013 at udgøre 28,0 pct. til i dec. 2015 at udgøre 35,0 pct., svarende til en forøgelse på 7,0 pct. point.

 

Udfordringer i 2015

Samlet tegner der sig for Jobcenter Fredensborg følgende udfordringer i 2015:

 

 • At iværksætte individuelt tilpassede rehabiliterings- og beskæftigelsesfremmende forløb
 • At nedbringe ungdomsarbejdsløsheden til den laveste i Danmark
 • At arbejde mod at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse
 • At mindske frafaldet fra ungdomsuddannelser i samarbejde med UUØ
 • At øge uddannelsesgraden for kommunens ledige borgere
 • At opnå færre langtidsledige i kommunen
 • At skabe vækst og jobs i tæt samarbejde med de private virksomheder
 • At hjemtage jobordrer og elevpladser til ledige
 • At fastholde handicappede borgere på arbejdsmarkedet, fx gennem fleksjob
 • At ufaglærte ledige bliver omskolet indenfor vækstområder
 • At øge arbejdsudbuddet og mindske tilgangen til førtidspension
 • At sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for nyledige
 • At fastholde det lave antal sygedagpengesager bl.a. gennem implementering af de nye jobafklaringsforløb
 • At psykisk syge, misbrugere og ledige med helbredsklager bringes tættere på job
 • At få borgere på ledighedsydelse i fleksjob.

 

Høringssvarene

De enkelte høringssvar er i deres fulde længde vedlagt som bilag og behandles i den rækkefølge, som de er indkommet. Der er indkommet høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt LO Hovedstaden.

 

Beskæftigelsesregionens høringssvar

Beskæftigelsesregionen udtrykker tilfredshed med planen og finder generelt, ”at Fredensborg Kommune har fokus på de væsentligste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og har beskrevet relevante strategier for at imødegå udfordringerne på de fire fokusområder, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2015.”

 

Beskæftigelsesregionen roser også såvel det ambitiøse ungemål samt det forhold, at der i tilknytning til beskæftigelsesplanen udarbejdes konkrete aktiveringsstrategier på flere vigtige områder.

 

Endelig anbefaler regionen, ”at Fredensborg i den politiske strategi også har fokus på kommunens tilbudsvifte, herunder hvilke tilbud der bruges i den tidlige, aktive og tværgående indsats for de aktivitetsparate borgere, der er i risiko for førtidspension, samt for de langtidsledige.”

 

 

LBR’s høringssvar

Mødet i LBR blev aflyst, og rådets medlemmer blev i stedet opfordret til at indsende skriftlige høringssvar. Der er i den forbindelse kun kommet høringssvar fra LO Hovedstaden.

 

Høringssvar fra LO Hovedstaden

LO Hovedstaden henviser indledningsvis til, ”at der er indgået politisk forlig om ny beskæftigelsesreform pr. 1. januar 2015. Da der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt overblik over reformens indvirkning, vil LO Hovedstaden afgive begrænset høringssvar til beskæftigelsesplan 2015.” 

 

LO Hovedstaden henviser i sit høringssvar til, at de i forbindelse med høringen i forhold til Resultatrevision 2013 indkom med anbefalinger til indsatser fremadrettet, og at disse bør inddrages i beskæftigelsesplan 2015.

Det drejede sig bl.a. om virksomhedsrettet aktivering og uddannelse til de unge. Hertil kommer fokus på bekæmpelse af langtidsledighed. Forhold som alle er indarbejdet i udkastet til planen.

 

LO Hovedstaden opfordrer til et samarbejde omkring implementeringen af den nye beskæftigelsesreform, ligesom LO anbefaler, at der ved udgangen af året afholdes et fællesmøde mellem udvalget og LBR omkring beskæftigelsesreform og det fremadrettede arbejde omkring beskæftigelsesindsatsen.

 

Høringssvar fra Handicaprådet

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2015 var til høring i Handicaprådet den 28. august, hvor beslutningen blev: ”Rådet ønsker en oversigt over udviklingen i ansøgere i forhold til tilkendelsen af førtidspension i Fredensborg Kommune. Gerne fordelt på målgrupper, særligt mennesker med fysisk og/eller psykisk handicap.”

 

Selve beslutningen er ikke direkte blevet medtaget i Beskæftigelsesplan 2015, da det udelukkende er et orienteringspunkt.

 

Den videre proces

Administrationen har ikke vurderet, at de indkomne høringssvar har givet anledning til at foretage ændringer i udkastet til Beskæftigelsesplan 2015. Såfremt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget kan godkende Beskæftigelsesplan 2015 videresendes planen til godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 16-09-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2014

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling. Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For: 25 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Henriette Stein (A), Per Frost Henriksen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Egedal (V), Preben Goth (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V))


Imod stemte 2 (Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø)), idet alt for mange reformer på kort tid presser de arbejdsløse med uanstændige krav. Den lokale beskæftigelsesplan risikerer at presse nogle grupper af borgere urimeligt, og andre grupper vil få en utilstrækkelig hjælp.

Nr.166 - Forslag fra Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme om officiel henvendelse til justitsministeriet med henblik på at få tilført ekstra ressourcer til Nordsjællands Politi

Sagsnr.: 14/33069

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i Rigspolitiets seneste opgørelse over reaktionstider, der desværre viser et fald i Nordsjælland Politis reaktionstid - kredsen er den politikreds i Danmark, der har forværret sin reaktionstid mest - forslår Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme, at Byrådet retter henvendelse til justitsminister Karen Hækkerup (S) og anmoder om flere ressourcer til Nordsjællands Politi og at disse ressourcer målrettes indsatsen i de belastede by- og boligområder.

 

Hvis Nordsjællands Politi ikke har ressourcer nok til at sikre en hurtig reaktionstid - ikke mindst i de belastede by- og boligområder, men også i de andre bysamfund, der på grund af presset i de belastede områder ikke har et tilfredsstillende/normalt politimæssigt beredskab - imødeser Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme med frygt, hvad reaktionstiden bliver, når Regeringen fra næste år påtænker at pålægge politiet at udskrive fart- og parkeringsbøder for i alt 2,6 milliarder kroner - en stigning på 607,9 millioner kroner.

 

Derfor foreslår vi sekundært, at Justitsministeriet - hvis der ikke kan tilføres yderligere ressourcer til Nordsjællands Politi - løser Nordsjællands Politi fra deres måltal for fartkontrol resten af året - og gerne næste år med.

Hvis Nordsjællands Politi ikke har de fornødne ressourcer til at sikre ro og tryghed i kommunen, mener Venstre, Liberal Alliance og Borgernes Stemme, at vi bør prioritere hurtig reaktionstid og tilstedeværelse i de belastede by- og boligområder og hvor borgerne i øvrigt har behov for politiets tilstedeværelse og nedprioritere betjente, der sidder i lukkede kassevogne for at sikre bødepenge i statskassen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Byrådet besluttede, at Nordsjællands Politi inviteres til det kommende lukkede byrådsmøde for at give en status og at sagen efterfølgende behandles på byrådsmødet.

Nr.167 - Forslag fra Venstre og Borgernes stemme om ændring i kommissoriet for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats

Sagsnr.: 13/44376

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Borgernes Stemme og Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Venstre og Borgernes Stemme ønsker at ændre kommissoriet for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, så det fremadrettet får et bredere indhold og refererer til Økonomiudvalget. Dette skal ske for at højne tempoet i sagsbehandlingen og sikre at udvalget kan arbejde både bredt og dybt med løsningsforslag, der kan skabe mere tryghed i byrummet og sikre en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Forslag til nyt kommissorium for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats


Formål:
Fredensborg Byråd ønsker med § 17, stk.4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats at arbejde målrettet på, at der skabes mere tryghed i byrummet og der sikres en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Opgaver:

Udvalget har en forberedende, initierende og rådgivende funktion.

Udvalget skal være initiativtagende og igangsættende i kommunens tværgående arbejde for, at der skabes mere tryghed i byrummet og der sikres en gunstig udvikling i udsatte boligområder og naboområder til disse i kommunen.

Udvalget kan disponere frit inden for de rammer, i hvilke kommunen har hjemmel til at foretage initiativer.  Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Økonomiudvalget, der kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg som en del af arbejdet. 

Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at vende udviklingen i særligt udsatte boligområder gennem indsatser som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale helhedsplaner, forebyggende indsatser og andre projekter.

Udvalget skal i den forbindelse inddrages i forberedelsen af og opfølgningen på administrationens årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser, som er spredt ud over flere stående udvalg.

 

Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltningerne i de udsatte boligområder.

 

Udvalget kan i det omfang fysiske helhedsplaner har et boligsocialt sigte anmodes om en vejledende udtalelse om planerne.

 

Reference
Udvalget har reference til og indstillingsret til Økonomiudvalget.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Politik og Strategi.

 

Medlemmer:
Udvalget består af 10 medlemmer:

·                     5 byrådsmedlemmer, herunder formanden for Social- og Seniorudvalget som er født medlem

·                     2 repræsentanter for boligselskaberne (1 fra Boligforeningen VIBO og 1 fra Boligforeningen 3B)

·                     1 repræsentant for politiet

·                     1 repræsentant for foreningslivet

·                     1 repræsentant for erhvervslivet

 

Byrådet udpeger udvalgets formand og næstformand.

 

Økonomi:
Der udbetales et honorar på 20.000 kr. til formanden for udvalget. Udgifter forbundet med møderne afholdes af Center for Politik og Strategi.

 

Udvalgets virke:
Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det bl.a. skal fremgå

·                     at udvalget afholder møder 4 gange om året

·                     at dagsorden sendes senest 4 hverdage før et møde.

·                     at formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen

·                     at der træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed og ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende

·                     at ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det

 

Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette Center for Politik og Strategi.

 

Funktionsperiode 

Udvalget ophører, når Byrådet træffer beslutning herom.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. Til Drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Sagen udsættes, idet der er enighed om at borgmesteren indkalder konstitueringspartierne til en drøftelse forud for det kommende Økonomiudvalgsmøde.

Nr.168 - Forslag fra Venstre og Liberal Alliance om at sikre kommunens borgere maksimal indsigt i den politiske proces ved at videostreame byrådsmøderne på nettett

Sagsnr.: 14/33280

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Venstre og Liberal Alliance har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen og Byrådet er til for borgerne. Byrådets medlemmer er valgt til at foretage de fornødne politiske og økonomiske dispositioner på vegne af borgerne. Derfor har borgerne krav på at få maksimal indsigt i den politiske proces.

 

Derfor foreslår Venstre og Liberal Alliance, at Byrådsmøderne i fremtiden bliver videofilmet og streamet på kommunens hjemmeside via f.eks. tjenesten kommune-tv.dk eller en anden udbyder.

 

Etableringen af sådan en service vil styrke medborgerskabet og ligger i direkte forlængelse af arbejdet med kommunens 2020-strategi, hvor et af de bærende elementer netop er, at vi ønsker at være en attraktiv kommune, der interagerer med kommunens borgere og sætter disse i centrum.

 

Etableringen af en streaming-tjeneste vil betyde, at borgerne fremadrettet ikke behøver at lade sig nøje med den dækning, de lokale medier kan levere eller byrådets nøgterne referater om stemmefordelingen i de enkelte sager, men også kan høre de politiske argumenter, der ligger til grund for stemmeafgivningen. Ikke mindst kommunens ældre, gangbesværede, handicappede og travle børnefamilier vil nyde godt af servicen.

 

Indstilling
Byrådet beder administrationen om at indhente tilbud hos kommune-tv.dk og evt. andre udbydere med henblik på, at der på det kommende byrådsmøde kan fremsættes et punkt om endelig godkendelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Til Drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Administrationen undersøger mulighederne idet nuværende afstemningssystem er forberedt til streaming. Sagen forelægges derefter i Økonomiudvalget.

Nr.169 - Sager behandlet på lukket møde

Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 171 ” Salg af Asminderød Skole - jordbundsforhold mv.”

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.170 - Godkendelse af vandløbsregulativ for Langstrup Å

Sagsnr.: 14/1751

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til vandløbsregulativ for Langstrup Å.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan, - Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 6. maj 2014, at forslag til nyt regulativ for Langstrup Å skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Det nye regulativ omfatter dels en modernisering af det eksisterende regulativ fra 1996, og dels en mindre ændring af den regulativmæssige bundkote af åen, som foreslås hævet med 6 cm på de nederste ca. 100 meter ved udløbet i Nivåen. Dermed tilpasses bundkoten til den regulativmæssige bundkote i Nivåen.

 

Regulativet har været i offentlig høring fra den 12. juni 2014 til den 7. august 2014.

 

Der indkom ét høringssvar fra Fredensborg Vandløbslav. Høringssvaret omhandler ønske om ikke at hæve den regulativmæssige bundkote, mulighed for en ekstra grødeskæring samt forslag om flytning af en skalapæl.

 

Administrationen vurderer, at den foreslåede hævning af regulativmæssige bundkote bør fastholdes. Dette er en følge af, at den regulativmæssige bundkote i Nivåen ligger højere end bundkoten i det nuværende regulativ for Langstrup Å, hvilket reelt betyder at de to vandløb ikke ”passer sammen”.

 

Hvis regulativet ikke ændres på dette punkt, vil kommunen i praksis være forpligtet til at foretage oprensninger i Langstrup Å – en oprensning som ikke har en reel virkning på vandføringen i Langstrup Å, som forringer vandløbets fysiske miljø, og som medfører omkostninger.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at administrationen forsøger at få anlagt et sandfang i Nivåen umiddelbart nedstrøms udløbet af Langstrup Å i Nivåen. Det er administrationens vurdering, at sandfanget vil hindre større sandaflejringer i Langstrup Å og dermed sikre afstrømningen.

 

Hvad angår ønsket om en ekstra grødeskæring, er det allerede indarbejdet i fællesregulativet for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune, se nedenfor.

 

Administrationen har i regulativet imødekommet vandløbslavets ønske om at ændre placeringen af skalapælen.

 

På den baggrund finder administrationen ikke, at høringssvaret bør give anledning til ændringer i regulativet ud over ændringen af skalapælens placering.

 

Vandløbsregulativet er i sin endelige form vedlagt som bilag. Administrationens bemærkninger og forslag til høringssvar til vandløbslavet fremgår af regulativets bilag D.

 

Videre forløb

Efter vedtagelsen af regulativ for Langstrup Å offentliggøres vedtagelsen med en 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse, er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af udvalgsformanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune. Regulativet træder i givet fald i kraft den 1. november 2014.

 

Fællesregulativet for offentlige vandløb

Udover bestemmelserne i regulativet for Langstrup Mosevandløb gælder en række bestemmelser i det nyligt vedtagne Fællesregulativet for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune. Fællesregulativet er imidlertid blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Indtil der træffes afgørelse om andet i klagenævnet, administreres de pågældende bestemmelser i Fællesregulativet i henhold til i det gamle regulativ.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandløbsloven og Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Godkendelsen af regulativet annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til relevante myndigheder og organisationer, herunder Fredensborg Vandløbslav.

Indstilling

 1. At regulativ for Langstrup Å vedtages.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Indstillingen med tilføjelsen, ”idet det vurderes løbende om den regulativmæssige ændring forringer vandkvaliteten” sat til afstemning.


For stemte 7: A, B, F, O og Thomas Bak (V)


I mod stemte 1: C


Ulla Hardy (C) og Thomas Bak (V) begærede sagen i Byrådet, jf. standsningsretten.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Plan, Miljø– og Klimaudvalgets beslutning tiltrådt, idet det blev præciseret, at beslutningen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget lød: ”idet det vurderes løbende om den regulativmæssige ændring forringer vandføringsevnen”.