Nr.169 - Sager behandlet på lukket møde

Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 171 ” Salg af Asminderød Skole - jordbundsforhold mv.”

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.